Nieuws

Nieuws

  • by:
  • november 13, 2020
  • Category: Project Optimaal speenmanagement

Het project "Optimaal Speenmanagement" helpt je op weg naar een betere gezondheidsstatus


De periode rond het spenen is een moeilijke, kritische fase voor biggen. Op veel bedrijven zien we dan problemen opduiken met speendiarree of andere gezondheidsproblemen. Dikwijls zijn hierdoor ook de technische prestaties ondermaats. Momenteel wordt nog vaak naar antibiotica gegrepen om deze problemen te voorkomen, maar dit moeten we proberen af te bouwen. Op het einde van dit jaar zal ook het preventieve gebruik van zinkoxide niet meer toegelaten zijn. Hoog tijd om nu al te zoeken naar alternatieve methodes om de speenfase probleemloos door te komen! Je kan je hierbij laten begeleiden via het demoproject “Optimaal speenmanagement: gerichte coaching naar een betere gezondheidsstatus”, gesteund door het Departement Landbouw en Visserij.

Spenen met minder antibiotica en zonder zinkoxide

Op 1 juli 2020 startte Inagro, samen met DGZ, PVL en UGent (Faculteit Diergeneeskunde en Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen) met een nieuw demoproject. Hierbij willen we varkenshouders die streven naar een betere gezondheidsstatus bij de gespeende biggen, én die willen verminderen in gebruik van antibiotica en/of zinkoxide, begeleiden. Via het opsporen van kritische punten in het speenproces definiëren we werkpunten. Dit gaat meestal om aanpassingen in het management. Voorbeelden zijn het opvolgen en bijsturen van de conditie van de zeugen, het herbekijken van het vaccinatieschema of het spenen op een hogere leeftijd.

Coaching in nauwe samenwerking met jou en je bedrijfsdierenarts

Via een goede planning en opvolging pakken we de kritische punten één voor één aan. Immers, hoe vlotter de biggen opstarten in de biggenafdeling, hoe beter de technische prestaties later zullen zijn en hoe beter de gezondheid van het hele bedrijf. Dit rendeert ook in de economische resultaten. Tijdens dit project zullen de verschillende projectpartners je coachen om de werkpunten vlot te kunnen uitvoeren. We volgen dit nauwgezet op samen met jou en je bedrijfsdierenarts.

Geïnteresseerd?

Wil je het antibioticagebruik en/of het gebruik van zinkoxide op jouw bedrijf verminderen en zo de gezondheid en de prestaties van de gespeende biggen verbeteren? Aarzel dan niet en schrijf je nu in voor deze begeleiding!

Voor meer informatie: info.varkenshouderij@inagro.be of bel naar 051/27.32.28