Nieuws

Nieuws

  • by:
  • maart 11, 2021
  • Category: Reductiepad braadkippen

Het reductiepad voor de braadkippensector is concreet geworden!


AB Register en Sanitel-Med stelden in de afgelopen weken nieuwe benchmarkrapporten ter beschikking voor de pluimveehouders in België. In deze rapporten wordt het reductiepad voor de braadkippensector voor het eerst geïmplementeerd. De reductiepaden voor AB-gebruik vormen een essentieel deel van de Visie AMCRA 2021-2024 en het recent afgesloten Antibioticaconvenant 2021-2024.

Tabel 1. Signalerings- en actiewaarden tussen januari 2021 en december 2024 voor de braadkippensector

De braadkippensector heeft zich geëngageerd om verdere reducties in antibioticumgebruik te realiseren de komende jaren.

Dit gaan ze o.a. doen door een reductiepad toe te passen, wat bestaat uit vastgelegde BD100aandachts- en actiewaarden die progressief afnemen tussen de startdatum 1 januari 2021 en eind 2024 (zie afbeelding). Door de toekomstige grenswaarden nu al duidelijk te communiceren kan elke braadkippenhouder zich voorbereiden en eventueel nodige maatregelen voorzien om het antibioticagebruik aanvaardbaar te houden.

Het reductiepad voor de braadkippen wordt sectoraal gedragen aangezien het is afgesproken binnen een AMCRA-werkgroep waarin alle schakels van de sector alsook de andere betrokken partijen waren vertegenwoordigd. Ook voor de varkens- en vleeskalversector werden reductiepaden 2021-2024 voor antibioticagebruik op bedrijfsniveau vastgelegd. Hier zal in volgende AMCRA-nieuwsbrieven nog worden over gecommuniceerd.

Om het reductiepad voor braadkippen zowel in de AB Register rapporten als in de Sanitel-Med rapporten te kunnen toepassen was een aanpassing nodig van de rekenmethodiek in AB Register pluimvee: in plaats van met gewichtscurves wordt nu met geschatte standaardgewichten bij behandeling gerekend (1 kg voor braadkippen). Het stemt AMCRA positief dat de sector bereid is gevonden om deze belangrijke aanpassing door te voeren, omdat zo een grote stap is gezet in de uniformering tussen AB Register en Sanitel-Med rapporten voor braadkippenhouders. Dit zal de duidelijkheid van de benchmarkrapporten en dus ook de interpretatie en toepassing ervan in de bedrijfsvoering enkel verbeteren.