Nieuws

Nieuws

  • by:
  • mei 28, 2019
  • Category: DISARM project

ILVO coördineert project DISARM voor een reductie van antibioticaresistentie in de Europese veehouderij


Begin 2019 ging het grootschalige DISARM (Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management) project van start onder leiding van het Instituut voor Landbouw, visserij en voedingsonderzoek (ILVO) van start. Vijftien partners uit 19 verschillende landen zijn hierin betrokken en zullen samen werken aan de ontwikkeling van de nodige tools en kennis om de vermindering van antibioticagebruik in de praktijk te realiseren.

Om dit te bereiken, zullen de partners de komende 3 jaar in hoofdzaak twee dingen doen: 

1.     Een netwerk opbouwen van veehouders, dierenartsen, onderzoekers en stakeholders uit de toelevering en de verwerking en beleidsmakers, die vanuit verschillende invalshoeken en vanop verschillende niveaus betrokken zijn bij antibioticagebruik in de veehouderij. Dit netwerk zal via co-creatie bewezen goede praktijken rond verantwoord antibioticagebruik in de praktijk verzamelen en verspreiden over Europa. Vanaf april 2019 worden leden geworven.

2.     Multi-actor werkgroepen samenstellen van veehouders, dierenartsen en stakeholders die – begeleid door een kennismakelaar – een globale aanpak opstellen voor een betere diergezondheid op bedrijven uit de verschillende dierlijke sectoren (varkens, pluimvee, melkvee, vleesvee en schapen). Deze specifieke bedrijfsstrategieën zullen vervolgens worden getest op 40 pioniersbedrijven verspreid over de deelnemende Europese landen. Als ambassadeur zullen deze pioniers getuigen over hun ervaringen op events, tijdens workshops en bedrijfsbezoeken door collega-veehouders. Alle kennis die zij verwerven wordt bovendien verspreid via praktijkgidsen, video’s, rapporten en case studies die gratis ter beschikking worden gesteld op een online platform.