Nieuws

Nieuws

  • by:
  • april 10, 2018
  • Category: EU-JAMRAI

Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections


In september 2017 werd een Europees Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections opgericht. Vierenveertig partners van 28 verschillende EU-landen en meer dan 30 stakeholders verenigen hun krachten om een efficiënt ‘One Health’ beleid te ontwikkelen en te implementeren. Ze wensen zo de strijd tegen antibioticaresistentie aan te gaan en de infecties, die voorkomen in ziekenhuizen en andere gezondheidscentra, te bestrijden.

Het doel is om bestaande beleidsmaatregelen op het niveau van de individuele EU-lidstaten en op Europees niveau te versterken en mee te helpen om de doelstellingen, beschreven in het ‘WHO Global Action Plan on Antimicrobial Resistance (AMR)’, in het ‘EU Action Plan on AMR’ en in de ‘Council Conclusions on AMR’.