Nieuws

Nieuws

  • by:
  • september 30, 2021
  • Category: Motie Europees Parlement

Motie dat gebruik van kritisch belangrijke antibiotica bij dieren onmogelijk maakte in de toekomst werd weggestemd


Het Europees Parlement heeft zich met een grote meerderheid uitgesproken tegen de motie ingediend door het ENVI (Europese commissie van milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid), die inging tegen de EU Commission delegated act, betreffende de criteria die moeten gehanteerd worden om bepaalde antibiotica te mogen inzetten. AMCRA is opgelucht over de uitkomst van de stemming en wenst in deze context andermaal het belang te onderstrepen van een verantwoord gebruik van deze middelen om hun gebruik in de toekomst te kunnen blijven verzekeren.

Een ruime meerderheid van het parlement stemde tegen de motie, waardoor dierenartsen het vertrouwen krijgen om kritisch belangrijke antibiotica (polymyxines, macroliden, fluoroquinolones, 3de en 4de generatie cefalosporines) enkel in te zetten in die situaties waarbij diergezondheid en het welzijn van dieren in het gedrang komt in de afwezigheid van deze middelen. De criteria opgenomen in de EU Commission delegated act en voorgesteld door de Europese wetenschappelijke agentschappen EMA, ECDC en EFSA op basis van wetenschappelijke evidentie vormen hierdoor nu de basis voor het toekomstig gebruik van deze middelen.

Het wegstemmen van deze motie kan ook als een erkenning gezien worden door de Europese parlementsleden van het belang van een goede diergezondheid en dierenwelzijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid.

De Europese commissie zal nu verder kunnen werken aan een lijst met antibiotica, gereserveerd voor humaan gebruik, rekening houdende met de criteria opgenomen in de EU delegated act. Als partner van EPRUMA (European Platform for the Responsible Using of Medicines in Animals) zal AMCRA de verdere stappen in dit proces opvolgen. Van zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt deze dan ook via onze nieuwsbrief gecommuniceerd.