Nieuws

Nieuws

  • by:
  • maart 12, 2020
  • Category: NRT rapporteringstool

Nearly Real Time antibioticarapportering voor varkenshouders


Sinds 24 februari hebben varkenshouders die deelnemen aan het Certus lastenboek toegang tot de Nearly Real Time rapportering van het antibioticagebruik op hun bedrijf. Deze NRT rapporteringstool kwam tot stand door AB Register in samenwerking met de data-analyse-eenheid van AMCRA. Het doel van deze tool is om de veehouder de mogelijkheid te geven om het antibioticagebruik op zijn bedrijf op ieder moment van de dag te kunnen evalueren.
Certus grootgebruikers van antibiotica zijn verplicht om een actieplan op te stellen indien ze een rood periodiek bedrijfsrapport ontvangen voor de rapporten P2 en/of P4 voor dat jaar. De statische, periodieke bedrijfsrapporten blijven dus de referentiewaarde voor de opmaak van een actieplan, de NRT-tool is een hulpmiddel om op elk tijdstip het antibioticagebruik te raadplegen.

De data-analyse eenheid van AMCRA staat sinds de oprichting van het datacollectiesysteem AB Register door Belpork vzw in 2014, in voor de opmaak van de individuele veehouder-benchmarkrapporten. Aanvankelijk ontvingen veehouders 6-maandelijks een rapport met een gedetailleerd overzicht van het antibioticagebruik op hun bedrijf. In 2019 werd de frequentie opgedreven naar een 3-maandelijkse rapportering. Dit resulteert in 4 periodieke benchmarkrapporten per jaar.

Om de producent de mogelijkheid te geven om het antibioticagebruik op het bedrijf op ieder moment van de dag te kunnen evalueren, werd de Nearly Real Time rapporteringstool ontwikkeld. Op deze manier kan de producent het antibioticagebruik op het bedrijf monitoren wanneer gewenst en hoeft er niet meer een kwartaal gewacht te worden vooraleer er een inzicht verworven kan worden in de antibioticaresultaten. De 4 periodieke benchmarkrapporten zullen wel in de huidige vorm blijven bestaan.

De NRT-tool is sinds 24 februari 2020 in de eerste plaats beschikbaar voor alle Certus deelnemers. Vervolgens zal de toegang tot de NRT-tool opengesteld worden voor de niet-Certus deelnemers die zich met de nieuwe gebruiksvoorwaarden via hun portaal https://producent.abregister.be/akkoord verklaren. Op termijn zal de NRT-tool ook uitgebreid worden naar pluimvee en melkvee.
Vanaf het voorjaar zal de verschaffer ook inzage krijgen in de NRT-tool voor die bedrijven waar hij een volmacht voor heeft, zodat hij ook een beter zicht heeft op de situatie van het bedrijf.