Nieuws

Nieuws

  • by:
  • december 5, 2022
  • Category: ESVAC rapport

Nieuw ESVAC rapport: 12de rapport met verkoopcijfers van veterinaire antibiotica voor 31 Europese landen tussen 2010 en 2021


Het Europese Geneesmiddelenagentschap heeft haar 12de rapport gepubliceerd over de verkoopcijfers van antibiotica voor dieren in 31 Europese landen in 2021 (ESVAC-rapport). Dit rapport toont dat de verkoop van antibiotica bij dieren in Europa met 46,5 % daalde tussen 2011 en 2021, gebaseerd op 25 landen die data konden aanleveren voor die volledige periode. Van de 31 rapporterende landen staat België op de 10de plaats van de grootste gebruikers.
Wat betreft de kritische belangrijke antibiotica voor de mens, werden ook enkele belangrijke dalingen vastgesteld.

Tussen 2011 en 2021 daalde de verkoop in 25 EU-landen met:

  • 37,8% voor de 3de/4de generatie cefalosporines;
  • 79,5% voor de polymyxins;
  • 14,2% voor de fluoroquinolones;
  • en met 83,1% voor andere quinolones

In het algemeen zijn de meeste deelnemende landen erin geslaagd het gebruik van antimicrobiële stoffen bij voedselproducerende dieren te verminderen. De meest recente resultaten tonen aan dat er ook in andere landen mogelijkheden zijn.

Voor België leiden de geleverde inspanningen tot een 10de plaats in de rangschikking van alle 31 rapporterende EU-landen. Hiermee schuiven we één plaats op ten opzichte van de rapportering voor antibioticumverkoop in 2020 (van de 9de naar de 10de hoogste verbruiker).

Ten opzichte van de buurlanden blijft België echter de hoogste gebruiker.

Voor meer gedetailleerde informatie over de verkoop en gebruik van antibiotica in België, kan het BelVet-SAC rapport geconsulteerd worden.

Vind hier de factsheets met data voor de 31 EU-landen die data registreerden tussen 2010 en 2021.