Nieuws

Nieuws

  • by:
  • april 4, 2019
  • Category: KCE rapport

PERSBERICHT 4 april 2019 Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België. Een coherente strategie voor doeltreffende resultaten.


Het FAVV, het FAGG, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en AMCRA zijn verheugd over het onderzoek van KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) over het antibioticagebruik in België, waarvan de conclusies aantonen dat de strategie die op federaal niveau werd gedefinieerd en de acties van de veterinaire sector op het terrein lonen: het antibioticagebruik verminderen en de antibioticaresistentie tegengaan.

De aanbevelingen in de conclusies van het Federaal Kenniscentrum (KCE) ter bestrijding van antibioticaresistentie sluiten aan bij de vele acties van de betrokken partijen uit de veterinaire sector (AMCRA, de bevoegde autoriteiten en de ondertekenende organisaties) die het “antibioticaconvenant” van 30 juni 2016 hebben ondertekend.[1]

In 2017 werd er een reductie van 7,4% behaald van het totale antibiotica gebruik bij dieren ten opzichte van 2016. Deze reductie draagt bij aan een totaalreductie van 25,9% in vergelijking met 2011.

Twee van de drie strategische doelstellingen werden ruimschoots behaald in 2017[2]: 

1.      Een cumulatieve reductie van 84% van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica (doelstelling was 75% reductie tegen eind 2020).

2.      Een reductie van 66,6% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders (doelstelling was 50% reductie tegen eind 2017). 

Maatregelen in de veterinaire sector zullen worden geïntegreerd in het "One Health"-plan, waarbij de betrokken partijen hun volledige medewerking verlenen.   

De betrokken partijen engageren zich om hun inspanningen voor een verminderd en rationeel antibioticagebruik bij dieren in de strijd tegen antibioticaresistentie verder te zetten, waarbij nu ook rekening wordt gehouden met de studie van het KCE. 

De resultaten van 2018 worden op 19 juni 2019 op een gezamenlijke persconferentie door het AMCRA en FAVV bekendgemaakt. Volgens de eerste cijfers zette de positieve trend zich voort in 2018.


Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers:

Prof. Dr. Jeroen Dewulf 
Voorzitter raad van bestuur AMCRA 
Tel.: 09 264 75 43 - GSM: 0476 49 70 40 
E-mail: jeroen.dewulf@ugent.be