Nieuws

Nieuws

  • by:
  • februari 23, 2017
  • Category: Carbapenemase resistentie

PERSBERICHT AMCRA-FAVV-FAGG
23 februari 2017

CPE-bacteriën gevonden in varkensvlees


Carbapenemase producerende bacteriën (CPE-bacteriën) werden teruggevonden in varkensgehakt van een kleinhandel in België in het kader van de monitoring van de antibioticaresistentie van indicatorkiemen. Deze informatie werd gepubliceerd in een recent rapport van EFSA en ECDC. Carbapenem is een antibioticum dat niet mag worden gebruikt bij voedselproducerende dieren in Europa en dus ook niet in België. Vermoedelijk gaat het om een cross-contaminatie van het vlees met de CPE-bacteriën veroorzaakt tijdens de productie, of door een persoon die drager was van CPE-bacteriën. Het rapport vermeldt een heel laag voorkomen van CPE-bacteriën op vlees en levende dieren in Europa.

De controles uitgevoerd op stalen die werden genomen tijdens de verplichte monitoring van antibioticaresistentie bij voedselproducerende dieren in België (zowel stalen in het bedrijf als in het slachthuis) hebben tot nu toe geen CPE bacteriën op levende dieren gevonden. De resultaten van deze monitoring die ook gepubliceerd zijn in het EFSA-ECDC rapport tonen een significante dalende trend aan in de prevalentie van resistente bacteriën (indicatorkiemen) in varkens en kalveren tegen verschillende antibiotica in België.  

AMCRA (Kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België), het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) wensen te benadrukken dat in de laatste jaren veel inspanningen werden geleverd in België in de strijd tegen antibioticaresistentie. De sectoren en de overheid hebben zich geëngageerd om verder inspanningen te leveren voor een verminderd gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. Reductiedoelstellingen werden vastgelegd en concrete acties worden genomen bij alle betrokken partijen om de gezondheid van mens en dier te vrijwaren. In 2017 wordt gestreefd naar een daling van 50% van het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders, tegen 2020 moet het gebruik van antibiotica gedaald zijn met 50% en het gebruik van de kritische belangrijke antibiotica met 75% ten opzichte van het referentiejaar (2011). Sinds 2011 is het antibioticagebruik bij dieren al met 16% gedaald. In 2016 werd daarenboven een convenant afgesloten tussen de betrokken overheid en de sectoren om de inspanningen nog verder te versterken en de samenwerking te verbeteren. Ook werd het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica in de diergeneeskunde wettelijk streng aan banden gelegd.


Voor verdere informatie :  

Contact:
Dr. Fabiana Dal Pozzo
Coördinator AMCRA
GSM: 0479/56 04 20 
e-mail: info@amcra.be of fabiana.dalpozzo@amcra.be 
Website: www.amcra.be 
 
Prof. Jeroen Dewulf 
Voorzitter raad van bestuur AMCRA 
Tel.: 09 264 75 43 - GSM: 0476 49 70 40 
e-mail: jeroen.dewulf@ugent.be