Nieuws

Nieuws

  • by:
  • februari 9, 2023
  • Category: Antibioticumgebruik bij rundvee

Registratie antibioticagebruik bij rundvee


De registratie van voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica bij rundvee is in 2022 in een stroomversnelling gekomen. De registratie voor vleesvee is reeds sinds 1 april 2022 van toepassing via het Belbeef lastenboek. In de loop van 2023 zal de registratie bij rundvee ook wettelijk verplicht zijn.

Zowel in AB Register en BIGAME, als in Sanitel-Med, zullen dezelfde diercategorieën voorzien worden. De diercategorieën zijn

  • Melkvee
  • Vleesvee

met bijkomende onderverdeling per leeftijd:

  • Kalveren 0-3 maanden
  • Kalveren 3-8 maanden
  • Jongvee 8-24 maanden
  • Volwassen dieren +24 maanden

 

In SANITEL kunnen runderen ook als type ‘gemengd’ geregistreerd staan. Dit diertype wordt niet voorzien voor antibioticum registraties. In overleg met VEDA en UPV, en ten behoeve van de eenvoud, is beslist dat de dierenarts het antibioticagebruik dient te registreren op diertype ‘vlees’ of ‘melk’ op basis van het productietype van het dier of dieren waarvoor de registratie gebeurt.

Ter info wordt in de tabel hieronder de manier gegeven waarop de dieraantallen zullen verwerkt worden bij de berekening van de BD100 voor de benchmarkrapportering. Hieruit kan afgeleid worden dat dieren van het type ‘gemengd’ enkel als type ‘vlees’ zullen worden verwerkt als er alleen dieren van type ‘vlees’ aanwezig zijn én geen dieren van type ‘melk’. In alle andere gevallen zullen dieren van type ‘gemengd’ worden verwerkt als type ‘melk’.