Nieuws

Nieuws

  • by:
  • december 18, 2018
  • Category: Rapportering antibioticagebruik

Sanitel-Med deelt eerste antibioticagebruiksrapporten uit voor de varkenssector


In de loop van december komt een volgend Sanitel-Med analyse rapport beschikbaar, dit maal voor de varkenshouders. Na eerdere rapporten voor vleeskalveren en pluimvee betreft dit het 3e diertype rapport waarbij alle toedieningen, verschaffingen of voorschriften van antibiotica en zinkoxide op varkensbedrijven zowel kwantitatief als kwalitatief werden geanalyseerd. Sedert november 2018 zijn alle analyse rapporten beschikbaar en te downloaden vanaf de Sanitel-Med website.

De analyse is gebaseerd op de meldingen in Sanitel-Med met als referentie een T&V-document of een voorschrift dat een datum draagt tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018. Het kengetal waarmee het antibioticagebruik wordt uitgedrukt is opnieuw de BD100 of het aantal dagen op 100 dagen dat de dieren behandeld worden. Ook het gebruik van premix werd afzonderlijk in beeld gebracht t.o.v. dit op andere bedrijven om benchmarking toe te laten. Algemene informatie met betrekking tot de berekening van de BD100 is hier te vinden.

De varkenshouder neemt aldus kennis van zijn positie t.o.v. het gebruik op andere bedrijven en kan als nodig samen met de bedrijfsdierenarts acties ondernemen om het antibioticagebruik te reduceren of duurzamer te maken. De rapporten voor de varkenshouder zijn via hetzelfde platform ook beschikbaar voor de bedrijfsdierenarts. Hij selecteert daarbij via het opzoekscherm een veehouderrapport en het desbetreffende beslag. Dit is aldus een praktische manier voor de bedrijfsdierenarts om vlug voor alle klanten inzicht te krijgen in het antibioticagebruik en hoe zich dit verhoudt t.o.v. andere bedrijven.  

De kwaliteit van de analyses zijn sterk afhankelijk van correcte dieraantallen in SANITEL. De aantallen waarmee wordt gewerkt, zijn in het rapport vermeld. Het is uitermate belangrijk dat de varkenshouder deze dieraantallen (capaciteit) in SANITEL up-to-date houdt. 

Hebt u vragen of opmerkingen in verband met uw Sanitel-Med gegevens, dan kan u zich steeds wenden tot de helpdesk.

Sanitel-Med helpdesk

T: +32 2 528 40 43
e-mail: sanitelmed@fagg-afmps.be