Nieuws

Nieuws

 • by:
 • december 1, 2020
 • Category: 10-puntenplan VEPEK

VEPEK maakt zijn 10-punten plan voor minder antibioticumgebruik bekend


Het Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen vzw (VEPEK) is een interprofessionele organisatie die bestaat uit de verschillende schakels van de Pluimvee- en Konijnenhouderij. Naar aanleiding van de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica publiceerde VEPEK een persbericht over een nieuw ambitieus tienpuntenreductieplan. Bedoeling is om terug aan te knopen met een verdere daling van het antibioticumverbruik.

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is een belangrijk maatschappelijk topic. Er werd de afgelopen jaren, door de verschillende schakels binnen de pluimveekolom, sterk ingezet om te komen tot een lager en oordeelkundig gebruik van antibiotica. De laatste Barometer resultaten toonden echter een kentering in de dalende trend, met zelfs een stijging in het gebruik van antibiotica bij pluimvee. VEPEK, de organisatie waarin alle schakels van de pluimveekolom verenigd zijn, heeft daarom nu een actieplan opgesteld om terug aan te knopen met een verdere daling van het verbruik.

Dit voorjaar werd binnen VEPEK een werkgroep opgericht met specifieke focus op het antibioticumgebruik binnen de pluimveesector. In deze werkgroep zijn zowel de broeiers, pluimveehouders, mengvoederfabrikanten, pluimveeslachthuizen als dierenartsen vertegenwoordigd. De bedoeling was om verschillende actiepunten en bijkomende maatregelen te definiëren zodat de pluimveeketen ook zijn steentje kan bijdragen om de AMCRA 2024 doelstellingen te behalen.

De uitkomst van deze vruchtbare werkgroepen heeft geleid tot een ambitieus tienpuntenreductieplan:

 • Een nog betere informatiedoorstroming doorheen de keten;
 • Aandacht voor het verminderen van de antibioticaresistentie door een betere opvolging van de waterkwaliteit bij de medicatie via drinkwater en het vermijden dat er residuen achterblijven in de drinkwaterleidingen.
 • Extra aandacht voor de opstart van de eendagskuikens in de stal
 • Focus op darmgezondheid waarbij een ondersteunende tool uitgewerkt wordt om te beslissen of er al dan niet moet behandeld worden.
 • Opmaak van uniforme slachtrapporten die inzicht geven in de gezondheidstoestand van het pluimveebedrijf
 • Invoering van een kuikenpaspoort met relevantie informatie over herkomst van de eendagskuikens, zodat de pluimveehouder en de bedrijfsdierenarts de kuikens met de juiste zorg kunnen omringen.
 • Strikte opvolging van de grootverbruikers met verplichte inventarisatie van de pijnpunten en overkoepelende betrokkenheid van veehouder, dierenarts, broeier en voederfabrikant;
 • Inzetten op aandachtsgebruikers via de invoering van een opvolgingsplan dat samen met de bedrijfsdierenarts wordt opgemaakt
 • Inschakelen van coach voor probleembedrijven die herhaaldelijk te veel antibioticum verbruiken;
 • Sensibilisering en opleiding voor verschillende schakels.

Dit tienpuntenplan wordt omgezet in concrete acties die vanaf 2021 door het Belplume-lastenboek in de markt worden gezet.