Nieuws

Nieuws

  • by:
  • februari 9, 2023
  • Category:

Verantwoord antibioticumgebruik bij de keizersnede van het rund: samenvatting advies


Deze richtlijnen geven aanbevelingen met betrekking tot de perioperatieve antibioticumbehandeling bij de keizersnede, de meest uitgevoerde chirurgische ingreep bij rundvee in België.

Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen dankzij de samenwerking met dierenartsen van VeDa, UPV en wetenschappers van de faculteiten diergeneeskunde UGent en ULiège.