Nieuws

Nieuws

  • by:
  • mei 28, 2019
  • Category: WHO

WHO “Critically Important Antimicrobials for Human Medicine” – 6de revisie!


Door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden criteria ontwikkeld om antibiotica te kunnen indelen volgens hun belang voor de volksgezondheid. Dit om het voorzichtig gebruik van antibiotica te verzekeren in de dier- en humane geneeskunde. De WHO bracht in mei 2019 haar 6de revisie uit van de “Critically Important Antimicrobials for Human Medicine”.

Een eerste editie van deze WHO CIA (“Critically Important Antibiotics”) lijst werd geschreven tijdens de eerste ‘WHO Expert meeting’ in 2005 en deelde antibiotica inals “Critically Important”, “Highly Important”, en “Important”, gebaseerd op twee criteria, ontwikkeld tijdens deze bijeenkomst. Delijst werd achtereenvolgend gereviseerd in 2007, 2009, 2011, 2013, 2016 en meest recent in 2018. Tijdens de revisies werden criteria voor classificatie herdefinieerd en konden antibioticaklassen als meer of minder kritisch worden gerangschikt, gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke informatie. Binnen de groep van de “critically important antibiotics” kregen sommige antibiotica extra prioriteit toegekend met als doel de risico’s van antibioticaresistentie te analyseren. Deze antibiotica werden de “CIA with highest priority”. De revisie in 2011 nam ook antibiotica op die binnen de humaan gebruikte klassen vielen, maar enkel bij dieren worden gebruikt. Zo werden de veelvuldig bij dieren gebruikte klasse van de polymyxines in 2016 geclassificeerd als “CIA with highest priority” omwille van hun wereldwijd verhoogd gebruik bij mensen met ernstige bacteriële infecties, de ontdekking van horizontaal overdraagbare resistentiemechanismen en de mogelijke spreiding van resistentie via de voedselketen.

Belangrijkste wijzigingen in de 6de revisie (november 2018) zijn de volgende:

·   Penicillines werden opgesplitst in 6 groepen (antipseudomonal penicillines (bijv. piperacilline), aminopenicillines (bijv. ampicilline), aminopenicillines met beta-lactamase inhibitor (bijv. amoxicilline-clavulaanzuur), amidinopenicillines (bijv. mecillinam), anti-staphylococcen penicillines (bijv. flucloxacilline), en smal spectrum penicillines (bijv. benzylpenicilline).

De penicillines met smal spectrum zijn nu “Highly Important” en niet langer “Critically Important”. Dit is door de beschikbaarheid van alternatieve therapieën bij mensen voor de behandeling van syfilis en infecties met Enterococcen. Aminopenicillines (bijv. ampicilline, amoxicilline) en aminopenicillines met een beta-lactamase inhibitor (amoxicilline-clavulaanzuur) blijven gerangschikt als “Critically Important with a high priority”.

·   Er is geen aparte opdeling meer tussen humaan en veterinair gebruikte antibiotica. Door off-label gebruik is een dergelijk onderscheid moeilijk te maken.