Nieuws

Nieuws

  • by:
  • december 18, 2017
  • Category: WHO

WHO roept op tot de stopzetting van het preventief gebruik van antibiotica


De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation - WHO) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd over het gebruik van antibiotica die van belang zijn voor mensen, bij voedselproducerende dieren.

Deze richtlijnen omvatten een verminderd gebruik bij voedselproducerende dieren van alle antibiotica van belang voor de volksgezondheid, geen gebruik van antibiotica voor preventieve redenen (= zonder voorafgaande diagnose van ziekte) en geen gebruik van de meest kritisch belangrijke antibiotica. Aan de landen die nog steeds antibiotica gebruiken om de groei van dieren te bevorderen, wordt ten zeerste aanbevolen dit gebruik stop te zetten. In Europa is het gebruik van antibiotica als groeipromotor verboden sinds 2006. Volgens de WHO mogen gezond ogende dieren enkel antibiotica toegediend krijgen indien het over een metafylactische behandeling gaat. Dit is de toediening van antibiotica aan alle dieren binnen één groep, waarbij enkele onder hen gediagnosticeerd werden met een bacteriële infectie. Bij voorkeur wordt ook nagegaan welk antibioticum het meest aangewezen is, met betrekking tot efficaciteit en ‘voorzichtig gebruik’. Dierenartsen kunnen zich hiervoor baseren op de antibiotica die niet van kritisch belang zijn voor de volksgezondheid. Deze antibiotica worden beschouwd als de laatste redmiddelen voor de behandeling van ernstige bacteriële infecties bij de mens.

Door de WHO werd recentelijk naast de macroliden, 3de en 4de generatie cefalosporines en fluoroquinolones, ook colistine gecategoriseerd als kritisch belangrijk antibioticum met de hoogste prioriteit. AMCRA buigt zich momenteel over maatregelen die genomen kunnen worden om het gebruik van colistine binnen de diergeneeskunde te beperken.