Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • februari 9, 2023
  • Category: AMCRA formularium

AMCRA formularium: beschikbaar in verschillende formats!


AMCRA heeft recent aanpassingen gedaan in de opbouw van het e-formularium en werkt momenteel aan een nieuwe applicatie om de toegankelijkheid te verhogen! Zo kan elke dierenarts het formularium overal gebruiken.

Het AMCRA formularium bevat richtlijnen voor de dierenarts voor een verantwoorde therapiekeuze bij diverse bacteriële aandoeningen bij runderen, varkens, pluimvee, honden, katten en paarden. Per indicatie wordt het ziektebeeld geschetst, de betrokken bacteriële ziekteverwekkers vermeld en indien mogelijk preventieve maatregelen opgesomd. Indien het door de dierenarts noodzakelijk wordt geacht een antibioticumbehandeling op te starten, wordt deze begeleid in zijn keuze door 1ste, 2de en 3de keuze antibiotica voor te stellen. Het wordt ook aanbevolen om rekening te houden met de kleurcode van het antibioticum en dus te voldoen aan de voorwaarden van gebruik (diagnostiek en antibiogram).

Niks nieuws, denkt u nu?

Recent werd de pagina ‘stapsgewijze keuze’ van het antibioticum aan het e-formularium toegevoegd. Doel van deze pagina is de dierenarts te begeleiden in het gebruik van het formularium. Er wordt kort en bondig uitgelegd wat de voorwaarden zijn gekoppeld aan de kleurcodes, waarom een antibioticum in 1ste, 2de of 3de keuze staat, en wat de volgorde van impact is van verschillende toedieningswegen op de selectie en spreiding van antibioticaresistentie.

Naast structurele aanpassingen in de website van het formularium werd er ook nagedacht over de toegankelijkheid ervan. In 2022 werd aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een applicatie van het formularium. Zo kan elke dierenarts het formularium te allen tijde raadplegen – ook in de afwezigheid van een goed werkende internetverbinding. Deze applicatie zal binnenkort gelanceerd worden. We houden u op de hoogte!

Naast de digitale formats is er ook nog steeds de mogelijkheid om een pocketversie van het formularium aan te vragen voor de diersoorten varken en pluimvee. In het voorjaar zal ook het rundveegedeelte beschikbaar zijn. Dit kunt u doen door uw naam en adres gegevens door te geven via info@amcra.be