Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • juni 25, 2024
  • Category: AMCRA Visie 2030

AMCRA haar nieuwe
« VISIE 2030 »


AMCRA presenteert vandaag haar "Visie 2030". Hierin worden de strategische doelstellingen voor het antibioticumgebruik en de strijd tegen antibioticaresistentie (AMR) bij dieren in België voor de komende jaren uiteengezet. De Visie 2030 definieert de doelstellingen en belangrijkste acties voor een duurzaam en rationeel gebruik van antibiotica bij dieren in België tot 2030.

De Visie 2030 vertrekt van een "One World, One Health, One Welfare"-benadering, met als doel de gezondheid van mens, dier en milieu te verbeteren. De duurzaamheid van de veehouderij, nu en in de toekomst, is daarbij van bijzonder belang. In de eerste plaats wil de Visie 2030 zorgen voor een duurzaam antibioticumgebruik bij alle dieren (voedselproducerende en niet-voedselproducerende) om de gezondheid en het welzijn van dieren veilig te stellen en antibioticumresistentie te verminderen.

AMR is een wereldwijd probleem voor de volks- en diergezondheid dat wetenschappers, beleidsmakers en iedereen die betrokken is bij de humane en diergeneeskunde zorgen baart. AMR wordt door de WHO beschreven als een stille pandemie en bedreigt zowel de huidige gezondheidszorg als onze voedselproductiesystemen. Schattingen suggereren dat als er geen adequate maatregelen worden genomen, AMR tegen 2050 verantwoordelijk zal zijn voor de dood van meer dan 10 miljoen mensen*.

*Bron: O’Neill J, Chair. Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. London, UK: Review on Antimicrobial Resistance; 2016