Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • november 7, 2023
  • Category: AMCRA-prijs

AMCRA-prijs voor beste masterthesis


Naar jaarlijkse gewoonte deelt AMCRA een prijs uit voor de beste masterthesis afkomstig van een laatstejaarsstudent diergeneeskunde aan de faculteit van de UGent en de ULiège, die een thema behandelt rond de antibioticumresistentieproblematiek bij dieren.

Voor de ULiège ging prijs dit jaar naar de thesis met als titel ‘Le dépistage d’infections mammaires avec le CMT pourrait-il réduire l’usage d’antibiotiques à la mise au tarissement dans les exploitations laitières non-affiliées au contrôle laitier en Wallonie ?, geschreven door Arnaud Cnockaert. Deze prijs werd uitgereikt tijdens de proclamatie op 8 juli.

De prijs voor beste masterthesis van een student diergeneeskunde aan de UGent werd uitgereikt op zondag 24 september en ging naar de thesis Predictiemodellen voor sepsis bij veulens om antibioticagebruik te rationaliseren', van Klaartje Broothaers. 

We wensen beide laureaten te feliciteren met hun werk.