Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • mei 28, 2021
  • Category: Barometer

Barometer toont verontrustende resultaten


De nieuwe Barometer resultaten, van het eerste kwartaal van 2019 (’19-Q1) t.e.m. het vierde kwartaal van 2020 (’20-Q4), bevestigen eerdere trends van een toegenomen antibioticumgebruik in de door Sanitel-Med geregistreerde diersoorten. Een stijging in antibioticumgebruik in 2020 tekent zich af ten opzichte van 2019. Deze stijging is zichtbaar op het vlak van het totale antibioticumgebruik. Zorgwekkender is ook de blijvende stijging van het fluoroquinolonegebruik bij pluimvee. Het behalen van de antibioticumreductiedoelstellingen komt hiermee ernstig in het gedrang.

Deze stijging in antibiotica gebruik in de diergeneeskunde is erg verontrustend.Het toont ons dat de aandacht voor het einddoel, nl. verminderd antibioticumgebruik over de verschillende sectoren, niet mag verzwakken. Alle betrokkenen moeten hun verantwoordelijkheid blijven opnemen! Het herstel van de artikels van het Koninklijk Besluit van 21/07/2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica moet hier eveneens toe bijdragen. Er wordt dan ook met aandrang gevraagd om waakzaam te blijven en het ‘goed gebruik’ van antibiotica te respecteren.

Wat is de Barometer?

Bij elke nieuwe Barometer presenteren Sanitel-Med en AMCRA de nieuwste evoluties met betrekking tot de geregistreerde tonnen antibiotica voor de diersoorten, opgenomen in Sanitel-Med. Een nieuwe Barometer voegt telkens één kwartaal toe aan de cijfers. Zo wordt steeds opgeschoven met één kwartaal ten opzichte van de vorige Barometer resultaten (‘rollend kwartaal’). Tendensen in de evolutie worden zo snel blootgelegd en opgemerkt.

De figuren spreken over acht volledige kwartalen, van heteerste kwartaal van 2019 (’19-Q1) t.e.m. het vierde kwartaal van 2020 (’20-Q4). Er worden verder vier veterinair belangrijke antimicrobiële families uitgelicht, nl. de polymyxines (colistine), zink oxide premix bij varkens en de twee families met een rode AMCRA kleurcode, namelijk de fluoroquinolones en de 3e en 4e generatie cefalosporines. Om een idee te geven van het aandeel dat wordt gedekt door SANITEL-MED in het totale veterinaire AB gebruik, staat in elke figuur ter referentie het aantal ton of kg dat in 2019 volgens de BelVet-Sac data werd verkocht in België.

Deze overzichtscijfers zijn niet genormaliseerd (biomassa). De tendens is aldus uitgedrukt in absolute cijfers (ton, kg). Gezien de biomassa per diersoort effectief enige procenten per jaar stijgt of daalt, gelden deze cijfers niet als een referentie van het gebruik bij de verschillende diersoorten.