Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • december 14, 2023
  • Category: BELMAP rapport

BELMAP-rapport 2023


Het BELMAP-rapport, het Belgische "One Health"-rapport over antibioticumgebruik en -resistentie verschijnt dit jaar voor de derde keer. Dit rapport heeft als doel de resultaten en trends van de bestaande monitoringprogramma’s bij mensen, voedselproducerende dieren, de voedselketen en het leefmilieu samen te vatten, mogelijke lacunes te identificeren en algemene aanbevelingen te formuleren om de monitoring te verbeteren.

De derde editie van het BELMAP-rapport werd uitgebreid met een gemeenschappelijk luik over antibioticumgebruik bij mensen en dieren. In het nieuwe toegevoegde hoofdstuk wordt een gemeenschappelijke indicator (antibioticumgebruik (mg)/biomassa (kg)) gebruikt om het antibioticumgebruik te bespreken in de humane en veterinaire sector. Centraal in het BELMAP-rapport staat immers het "One Health"-concept en het inzicht dat het aanpakken van de antibioticaresistentieproblematiek een uitwisseling en samenwerking tussen sectoren vereist.

Nieuw is ook de ontwikkeling van het interactieve digitale rapport. Een dergelijke toepassing maakt het voor de nieuwsgierige lezer gemakkelijker om gericht informatie op te zoeken. Wilt u bijv. specifiek iets te weten komen over het voorkomen van antibioticaresiduen in het leefmilieu in Vlaanderen, Brussel of Wallonië? Enkele muisklikken maakt deze informatie voor u toegankelijk.

Ontdek hier het interactieve rapport

Lees hier een samenvatting van het BELMAP-rapport

Lees hier het volledige BELMAP-rapport