Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • februari 9, 2023
  • Category: Praat over antibiotica

Bestel het communicatiemateriaal voor dierenartsen


Op 18 november lanceerden de FOD Volksgezondheid, AMCRA en de federale en regionale gezondheidsautoriteiten een grote One health sensibiliseringscampagne rond de risico’s van antimicrobiële resistentie.

Het doel van deze campagne is het correcte gebruik van antibiotica bij mensen en hun huisdieren te bevorderen. Eigenaars van huisdieren worden uitgenodigd om er met hun dierenarts over te praten. De dierenarts staat dus centraal in deze campagne en voor het welslagen ervan is zijn/haar steun onmisbaar. Hoe kan de dierenarts mee het verschil maken? Door  de eigenaars van de dieren die ze behandelen correct te informeren. Hiervoor werd communicatiemateriaal (affiches, brochures) ontwikkeld.Elke dierenarts kan het materiaal gratis bestellen via onderstaande knop. Het wordt dan meteen naar de plaats van voorkeur gezonden. Alvast bedankt voor uw hulp!