Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • mei 17, 2022
  • Category:

Dalend antibioticumgebruik zichtbaar in nieuwste barometer


De nieuwste barometerresultaten bevatten de gebruikte tonnen antibiotica bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen in de periode januari 2021 tot en met december 2021. Er wordt opnieuw een daling vastgesteld ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze trend wordt ook gezien voor de kritisch belangrijke antibiotica.

De nieuwste barometer toont figuren over acht volledige kwartalen, met name van het eerste kwartaal van 2020 (’20-Q1) t.e.m. het vierde kwartaal van 2021 (’21-Q4) en dit voor de diersoorten geregistreerd in Sanitel-Med: varkens, pluimvee en vleeskalveren. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het laatste kwartaal van 2021 mee opgenomen. De totale tonnen antibiotica geregistreerd zijn verder afgenomen, alsook het gebruik van de fluoroquinolones en dit voornamelijk bij pluimveebedrijven. Enige punt van aandacht is dat voor het tweede kwartaal op rij, een opmerkelijk hoger % vleeskalverbedrijven fluoroquinolones gebruikt (24,1% van de bedrijven ten opzichte van 16,4%  in dezelfde periode in 2020). Het gebruik van 3de/4de generatie cefalosporines, in het verleden voornamelijk gesitueerd in de varkenssector maar historisch laag, is reeds sinds juli 2020 afwezig met nul registraties. Voor wat betreft het gebruik van colistine blijft dit verder gestaag dalen in de drie sectoren (zowel voor de gebruikte tonnen, als voor het percentage van bedrijven die colistine gebruiken). De ban op het gebruik van zinkoxide op varkensbedrijven sinds januari 2021 heeft hierop alvast geen negatieve invloed gehad.

De afname in het gebruik van antibiotica over gans 2021 is lovenswaardig. Deze trend wordt hopelijk verder gezet in 2022!

De barometer toont het jaarlijks totaal AB gebruik dat per diersoort geregistreerd werd in SANITEL-MED uitgedrukt in aantal ton, steeds opschuivend met een kwartaal (‘rollend kwartaal’). Naast het totaalgebruik worden er ook vier veterinair belangrijke antimicrobiële families uitgelicht, nl. de polymyxines (colistine), zink oxide premix bij varkens en de twee families met een rode AMCRA kleurcode, namelijk de fluoroquinolones en de 3e en 4e generatie cefalosporines. Om een idee te geven van het aandeel dat wordt gedekt door SANITEL-MED in het totale veterinaire AB gebruik, staat in elke figuur ter referentie het aantal ton of kg dat in 2020 volgens de BelVet-Sac data werd verkocht in België. Deze overzichtscijfers zijn niet genormaliseerd (biomassa). De tendens is aldus uitgedrukt in absolute cijfers (ton, kg). Gezien de biomassa per diersoort effectief enige procenten per jaar stijgt of daalt, gelden deze cijfers niet als een referentie van het gebruik bij de verschillende diersoorten.