Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • mei 28, 2024
  • Category: AB-gebruik internationaal

De Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren rapporteert antibioticumgebruik bij dieren wereldwijd


De Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren (WOAH) heeft haar rapport gepubliceerd over het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren wereldwijd. Het rapport bevat een interpretatie van de wereldwijde en regionale situatie uit gegevens die verzameld werden tijdens de acht jaarlijkse gegevensverzamelingsronden (nieuwste gegevens: september 2022 tot mei 2023); (2) een gedetailleerde analyse voor 2021 (totale hoeveelheid antimicrobiële stoffen genormaliseerd met de geschatte dierlijke biomassa-indicator); (3) trendanalyses voor de jaren 2019 tot 2021, na aanpassing van de geschatte dierlijke biomassa-indicator.

De graad van deelname over de acht dataverzamelingsrondes is in de loop der tijd nauwelijks veranderd (152 van de 193 landen; 79%), ondanks alle uitdagingen op het gebied van veerkracht en concurrerende prioriteiten waarmee WOAH-leden te maken hebben. Tetracyclines blijven wereldwijd de meest gebruikte antimicrobiële klasse in de diergezondheid, en hoewel sommige antimicrobiële klassen die van cruciaal belang worden geacht voor het gebruik bij mensen nog steeds worden gebruikt, vormen ze slechts een klein deel van het wereldwijde gebruik bij voedselproducerende dieren (17% op basis van de zesde editie van de WHO List of Critically Important Antimicrobials for Human Medicine en 7% op basis van de recente WHO Medically Important Antimicrobial List).

Daarnaast is er een gezamenlijke verbintenis van de leden om het gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergezondheid te verminderen; 51 van de 81 leden hebben hun gebruikte hoeveelheden verminderd tussen 2019 en 2021. Een analyse van de gegevens in de loop van de tijd toont een stijging van 2% in de indicator die wordt gebruikt om trends te volgen onder de 81 rapporterende leden die consequent gegevens hebben verstrekt tussen 2019 en 2021. Afrika liet in deze periode een enorme stijging zien van 179%, terwijl Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië respectievelijk met 9%, 6% en 0,7% daalden. Hoewel de stijging van Afrika opmerkelijk lijkt, lijkt een diepere analyse van de gerapporteerde gegevens te wijzen op een aanzienlijke verfijning van de systemen voor het monitoren van antimicrobieel gebruik en dus op een grotere nauwkeurigheid van de schattingen. Op wereldschaal heeft de toename in Afrika geen significante invloed op deze indicator, aangezien het slechts 10% van de biomassa en 2% van de antimicrobiële hoeveelheden voor de 81 geanalyseerde landen vertegenwoordigt. Daarentegen zijn Noord- en Zuid-Amerika en Azië en de Stille Oceaan belangrijker, zelfs als we rekening houden met het feit dat hun dalingen respectievelijk slechts 9% en 0,7% bedragen.

Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt in het terugdringen van het gebruik van antimicrobiële stoffen als groeibevorderaar, wordt deze praktijk nog steeds gemeld door bijna 20% van de WOAH-leden. Verontrustender is dat maar liefst 11% van de WOAH-leden nog steeds ten minste één van de antimicrobiële stoffen met de hoogste prioriteit en van cruciaal belang voor de menselijke geneeskunde, zoals colistine, gebruikt als groeibevorderaar.

Het rapport vormt een herinnering aan alle leden om het gebruik van antimicrobiële stoffen te beperken tot uitsluitend diergeneeskundig gebruik en om een totaal verbod op het gebruik van antimicrobiële stoffen als groeibevorderaar af te dwingen. Dit proces moet beginnen met de antimicrobiële stoffen die van cruciaal belang zijn voor de menselijke gezondheid. Daarnaast wordt aan alle WOAH-leden gevraagd om gegevens transparant te rapporteren, zodat alle belanghebbende partijen trends kunnen beoordelen en risicobeoordelingen kunnen uitvoeren, evenals voor risicocommunicatie.

Op jaarbasis, en dankzij het voortdurende werk van WOAH-leden, is ANIMUSE de meest uitgebreide en betrouwbare weergave geworden van de wereldwijde situatie van antimicrobiële stoffen bestemd voor gebruik bij dieren, die bijna 80% van de mondiale geografie en 65% van de totale dierlijke biomassa op aarde vertegenwoordigen. Naarmate de systemen voor het verzamelen van gegevens zich verder ontwikkelen, zal dit jaarlijkse rapport een essentiële wereldwijde en regionale analyse blijven bieden van het antibioticagebruik bij dieren en veranderingen in dat gebruik in de loop der tijd. Bovendien streeft WOAH ernaar om in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de communicatie te versterken met andere nationale agentschappen, buiten de veterinaire diensten, die betrokken zijn bij het verzamelen van gegevens over antimicrobieel gebruik in de diergezondheidssector. Alleen door internationale en interdisciplinaire samenwerking zal WOAH erin slagen antimicrobiële resistentie aan te pakken en het verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen te bevorderen.

Vind hier het volledige rapport