Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • juni 9, 2022
  • Category: AB coaching

DGZ lanceert AB Coaching


Diergezondheidszorg Vlaanderen heeft in nauwe samenwerking met ARSIA een nieuwe dienst ontwikkeld; bedrijven coachen met focus op dierziektepreventie, een betere bioveiligheid, een effectievere beheersing van ziekteproblemen door vroege detectie van signalen, en een meer verantwoord en duurzaam antibioticagebruik, vanuit de invalshoek ‘beter voorkomen dan genezen’. Één van de belangrijkste doelstellingen om de diergeneeskunde verder te richten op preventie, aldus DGZ en ARSIA.

Met de AB Coaching wil DGZ ook verder invulling geven aan de engagementen aangegaan binnen het antibiotica convenant 2021-2024, vanuit de missie en eigenheid als organisatie.