Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • mei 28, 2024
  • Category: ECDC rapport

ECDC rapporteert over hoge aantallen zorg-gerelateerde infecties in de EU/EER


Elk jaar lopen 4,3 miljoen patiënten in ziekenhuizen in de EU/EER ten minste één zorginfectie op tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Deze gegevens werden bekend gemaakt tijdens de World Hand Hygiene Day 2024 op 6 mei. Deze gegevens zijn onderdeel van het derde puntprevalentieonderzoek (PPS) naar zorg-gerelateerde infecties (Healthcare Associated Infections, HAI's) en antimicrobieel middelengebruik in ziekenhuizen voor acute zorg, gecoördineerd door ECDC in 2022-2023.

In 2022-2023 droeg zorg-gerelateerde COVID-19 aanzienlijk bij aan de toegenomen last van ziekenhuisinfecties in vergelijking met de vorige PPS in 2016-2017. SARS-CoV-2, het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, stond op de vierde plaats van meest voorkomende micro-organismen bij nosocomiale infecties.

Zorgwekkend is ook de waargenomen toename in het gebruik van antimicrobiële stoffen in vergelijking met eerdere onderzoeken. In de PPS 2022-2023 ontving 35,5% van de patiënten ten minste één antimicrobiële stof, vergeleken met 32,9% in de vorige PPS in 2016-2017. Op een willekeurige dag ontvangen in de EU/EER ongeveer 390 000 gehospitaliseerde patiënten ten minste één antimicrobiële stof. Een bijzonder punt van aandacht is dat 1 op de 3 micro-organismen die werden gedetecteerd in ziekenhuisinfecties bacteriën waren die resistent waren tegen belangrijke antibiotica, waardoor de opties voor de behandeling van geïnfecteerde patiënten werden beperkt.

Een belangrijke conclusie volgens Dr. Andrea Ammon, directeur van het ECDC: "Zorg-gerelateerde infecties vormen een belangrijke uitdaging voor de patiëntveiligheid in ziekenhuizen in heel Europa. Deze recente cijfers maken duidelijk dat er dringend behoefte is aan verdere acties om deze bedreiging af te zwakken. Door prioriteit te geven aan beleid en praktijken voor infectiepreventie en -bestrijding, antimicrobieel stewardship en betere surveillance, kunnen we de verspreiding van deze infecties effectief bestrijden en de gezondheid van patiënten in de hele EU/EER beschermen”.

Ten minste 20% van de nosocomiale infecties kan worden voorkomen door langdurige en veelzijdige Infectiepreventie en Controle (IPC)-programma's. IPC-maatregelen zijn doeltreffender als ze deel uitmaken van multimodale implementatiestrategieën, waarin elementen zoals voorlichting, monitoring en feedback worden gecombineerd. Eenvoudige maatregelen zoals handhygiëne en ervoor zorgen dat er aan het bed dispensers voor handenwrijven op alcoholbasis beschikbaar zijn, kunnen het aantal ziekenhuisinfecties aanzienlijk verminderen. Complexere interventies, zoals zorgen voor voldoende eenpersoonskamers en gespecialiseerd IPC-personeel, spelen ook een cruciale rol bij het voorkomen van nosocomiale infecties.

Vind hier het volledige ECDC-rapport.