Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • mei 28, 2024
  • Category:

Een terugblik naar de AMR Conferentie van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie


Naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie worden er verschillende topbijeenkomsten en conferenties georganiseerd. Het doel is om binnen de Europese Unie vooruitgang te boeken op verschillende gebieden, waaronder ook de antibioticaresistentieproblematiek. Zo werd van 6 tot 8 mei laatstleden door de FOD Volksgezondheid, samen met het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en Sciensano, een conferentie op hoog niveau georganiseerd over antimicrobiële resistentie (AMR).

Na de COVID-19 pandemie wil het Belgische voorzitterschap zich concentreren op het verbeteren van het bestuurskader van de EU voor de paraatheid en reactie op gezondheidscrisissen. Er zullen inspanningen worden gedaan om de capaciteit van de EU voor het uitvoeren van grootschalige klinische proeven te vergroten. Een topprioriteit voor het voorzitterschap is het onderhandelen over het internationale pandemieverdrag en de internationale gezondheidsregelgeving, onder de bevoegdheid van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zal het voorzitterschap het werk rond de bestrijding van AMR verder versterken vanuit het perspectief van 'One Health'.

De eerste twee dagen van de conferentie was er een gezamenlijke bijeenkomst van ECDC en Sciensano over de bestrijding van zorg-gerelateerde infecties en antimicrobiële resistentie in het kader van ‘One World, One Health’. De derde dag van de conferentie was een bijeenkomst op hoog niveau over AMR met de nadruk op de recente aanbeveling van de Raad over AMR-doelstellingen van de EU en het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

In het kader van het Belgische voorzitterschap en naar aanleiding van de AMR Conferentie werd een beleidsnota opgemaakt en gepubliceerd: Strengthening the EU Response to Prevention and Control of Antimicrobial Resistance (AMR): Policy Priorities for Effective Implementation”. Deze beleidsnota is een korte publicatie specifiek ontworpen om beleidsmakers te voorzien van feiten over de AMR-problematiek. De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking tussen de ‘European Observatory on Health Systems and Policies’, de ‘London School of Economics and Political Science’ en de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

De belangrijkste boodschappen van de beleidsnota zijn:

AMR is een belangrijke wereldwijde uitdaging voor de volksgezondheid. Ze wordt veroorzaakt door ongepast gebruik van antimicrobiële stoffen en gebrekkige infectiepreventie en -bestrijding in de gezondheidszorg voor mensen, dieren, planten en het milieu. Nu resistentie tegen antimicrobiële stoffen van tweede en derde lijn toeneemt, is de bedreiging groot.

Er zijn belangrijke, wetenschappelijk onderbouwde interventies die landen nuttig kunnen implementeren. De belangrijkste effectieve interventies in diergezondheidsomgevingen zijn onder andere:

- Regelgeving en toezicht om verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen te bevorderen

- Verbeterde bioveiligheid

- Vaccinatie om de opkomst en verspreiding van belangrijke pathogenen te voorkomen

- Nalevingsprogramma's voor voedselveiligheid

De volledige beleidsnota kan hier worden gelezen.