Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • april 23, 2024
  • Category: ENOVAT-richtlijnen

ENOVAT-richtlijnen over acute diarree bij honden


ENOVAT of het ‘European Network for Optimization of Antimicrobial Therapy’ heeft op basis van een systematische review en meta-analyse de doeltreffendheid van antibiotica en nutraceuticals (prebiotica, probiotica en synbiotica) geëvalueerd bij acute diarree bij honden. Op basis hiervan kunnen richtlijnen geformuleerd worden voor de behandeling van deze frequent voorkomende aandoening bij honden.

De aanbeveling om geen antibiotica toe te dienen in de afwezigheid van klinisch ernstige ziekte is in overeenstemming met de huidige AMCRA-aanbevelingen over de behandeling van acute diarree bij honden.

Voor het doel van de studie werd diarree onderverdeeld in ‘mild’, ‘matig’ en ‘ernstig’ met oplopende graad van ernst. Dit gebeurde op basis van systemische ziektesymptomen en de respons van de patiënt op vloeistoftherapie. De uitkomst van de therapie werd beoordeeld op basis van de duur van de diarree, duur van hospitalisatie, verloop van de diarree, mortaliteit en neveneffecten. Er kon met hoge graad van zekerheid* geconcludeerd worden dat een antibioticatherapie geen klinisch relevant effect had in honden met milde en matige diarree (geen effect op de duur van de diarree, duur hospitalisatie, mortaliteit en verloop ziekte). De graad van zekerheid is laag of dat voor honden met ernstige diarree wel het geval is**. De zogenaamde ‘nutraceuticals’, pre-, pro- en synbiotica toonden geen klinisch relevant effect als het ging over het verkorten van de duur van diarree. Deze laatste conclusie is weliswaar gebaseerd op een zeer lage tot matige graad van zekerheid. Geen enkele studie rapporteerde enige neveneffecten.

*een hoge graad van zekerheid betekent dat de auteurs van de review en meta-analyse in grote mate vertrouwen dat de werkelijkheid in overeenstemming is met wat verwacht wordt 

** een lage graad van zekerheid betekent dat de werkelijkheid duidelijk verschillend kan zijn dan wat verwacht wordt