Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • december 1, 2020
  • Category: Webinars Varken


Handvatten voor een varkenshouderij met een lager antibioticagebruik
Webinar Woensdagen
Voor varkenshouders en dierenartsenWoensdag 16/12/2020: Reduceren, reduceren: wanneer is het einddoel in zicht?

Bent u nog niet ingeschreven voor de laatste Webinar Woensdag op 16/12/2020 in de reeks van drie? U kunt zich nog inschrijven via deze link. Inschrijven kan tot uiterlijk 16u op 16/12/2020. U ontvangt ten gepaste tijde een link die u toegang zal geven tot de webinar.

Op het einde van de webinar kunt u deelnemen aan een korte enquête (+/- 15 min). Indien u 75% van de vragen correct beantwoord hebt, ontvangt u een aanwezigheidsattest.

De reductie van het antibioticagebruik en van de resistentie vraagt grote inspanningen van veehouders en dierenartsen. Het vergt een aangepast management en een andere manier van werken in alle facetten van de bedrijfsvoering. Meer inzetten op preventie en ‘enkel behandelen als het moet’ is de boodschap. Afgelopen jaren werden reeds verschillende tools ter beschikking gesteld voor de sector om deze doelstelling te helpen realiseren. Als eerste middel ontvangen alle veehouders en dierenartsen benchmarkrapporten waarin ze het antibioticagebruik op hun bedrijf uitgedrukt zien staan in cijfers. Hierdoor kunnen dierenartsen en veehouders onderling vergeleken worden. De minder goede leerlingen van de klas worden om een grotere inzet gevraagd en krijgen tools aangereikt  om hen hierin te begeleiden. Om veehouders en hun dierenartsen te helpen om een weg te vinden in deze tools, het gebruik van deze tools te stimuleren en ze in te zetten als preventie, organiseren AMCRA, het FAVV, het FAGG, het Departement Landbouw en Visserij en DISARM in het najaar drie webinars. Elk van deze webinars is te volgen door dierenartsen en veehouders.

Webinar woensdag 1: De individuele cijfers: een bank vooruit of niet?

Webinar woensdag 2: Verbeteren, ja maar hoe?


Webinar woensdag 3: Reduceren, reduceren: wanneer is het einddoel in zicht?

PROGRAMMA

19u00   Verwelkoming
19u10    a. Op weg naar een verantwoord antibioticagebruik bij alle dieren – doestellingen tegen 2024 voor de varkenssector (Bénédicte Callens – AMCRA vzw)
19u35    b. Actiepunten voor de toekomst – Visie 2024 (Fabiana Dal Pozzo – AMCRA vzw)
20u00    c. DISARM: Europees netwerk brengt kennis en innovatie rond antibioticareductie dichterbij jou (Helena Ferreira – Veterinary Epidemiology Unit – UGent)
20u10    Vragensessie
20u30   Einde webinar

INSCHRIJVEN

MEER INFO

Suzy Van Gansbeke / 0473 83 70 58 / Suzy.VanGansbeke@lv.vlaanderen.be


Deze webinars kwamen tot stand dankzij de samenwerking tussen:

DISARM is een Europees thematisch kennisnetwerk dat de veehouderij wil assisteren in de transitie naar een verantwoord antibioticumgebruik.

DISARM is gericht op het verbeteren van diergezondheid, ziektepreventie, bioveiligheid, alternatieven voor antibiotica en gericht en nauwkeurig gebruik van antibiotica.

Bezoek de website projectdisarm.eu voor tal van praktische video’s, praktijksamenvattingen en andere informatiebronnen omtrent diergezondheid.

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België
Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens