Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • april 23, 2024
  • Category: AMCRA formularium

Het AMCRA formularium, voor een geïnformeerde antibioticumkeuze, beschikbaar via website, gratis applicatie, boekje en posterversie.


Het formularium bevat richtlijnen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij honden, katten, paarden, runderen, varkens en pluimvee.

AMCRA heeft in 2012 diersoortspecifieke werkgroepen opgericht om het formularium op te stellen. In deze werkgroepen waren experten van verschillende disciplines aanwezig (microbiologie, farmacologie, praktijkdierenartsen, …) om wetenschappelijk gebaseerde richtlijnen te ontwikkelen die tevens rekening houden met de praktijkgerelateerde uitdagingen.

Er worden niet enkel antibioticumkeuzes voorgesteld per diersoort en indicatie, maar eveneens aanbevelingen gedaan over preventieve maatregelen, hoe stalen te nemen en diagnoses te stellen en over het voorkomen van antibacteriële resistentie in België en Europa.

Het formularium online

Het formularium is voor alle diersoorten beschikbaar via www.e-formularium.be. Deze online versie laat ook toe om vanuit de actieve antibacteriële substantie door te klikken naar de vergunde en gecommercialiseerde producten in België.

Het formularium in pocketvorm voor runderen, varkens en pluimvee

Dierenartsen die de pocketversie van het formularium wensen te ontvangen, kunnen hun naam en adres doorgeven via info@amcra.be. Wij bezorgen hen gratis het formularium per post.

Het formularium in posterversie (A1): voor honden en katten

Dierenartsen die de posterversie van het formularium wensen te ontvangen, kunnen hun tevens naam en adres doorgeven via info@amcra.be. Wij bezorgen hen de poster gratis per post.

Het formularium als applicatie

Het formularium bestaat nu ook als gratis applicatie. De app is terug te vinden in de ‘app store’ van uw mobiele telefoon via zoeken op ‘formularium AMCRA’, en vervolgens gratis down te loaden. De app is offline te gebruiken en wordt gesynchroniseerd van zodra er terug internetverbinding is. 

Aarzel niet en installeer de applicatie. Ongeacht waar u bent, zijn de richtlijnen gemakkelijk te raadplegen via uw mobiel toestel.