Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • november 7, 2023
  • Category: on farm hatching

Minder antibiotica bij ‘on-farm hatching’ in de vleeskippensector


Recent verscheen een studie waarbij het antibioticagebruik vergeleken wordt bij vleeskippen gekweekt in conventionele broedsystemen in vergelijking met een ‘on-farm hatching’ systeem (Jerab et al., 2023). De studie werd uitgevoerd op Belgische braadkippenbedrijven.

Bij het toegepaste ‘on-farm hatching systeem’ worden de eieren op dag 18 van de broedtijd naar het vleeskuikenbedrijf gebracht, waar de kuikens na het uitkomen rechtstreeks toegang hebben tot voer en water. Vorige studies konden al aantonen dat dit resulteerde in een beter dierenwelzijn en een gezonder gastro-intestinaal systeem. Met deze studie werd voor het eerst ook het antibioticagebruik in kaart gebracht op dergelijke ‘on-farm hatching’ systemen in vergelijking met de klasse wijze van het uitkippen van vleeskippen.

In de studie werden data over antibioticagebruik verzameld afkomstig van 211 conventionele Belgische bedrijven, waarvan 2244 traditioneel uitgekipte tomen en 227 tomen volgens het ‘on-farm hatching’ systeem. Tomen volgens het ‘on-farm hatching’ systeem konden beduidend vaker zonder antibiotica worden gekweekt (n= 109, 48.01%; p<0.001) in vergelijking met klassiek uitgekipte tomen (n = 271, 12.08%). Ook hadden ze een lagere behandelingsincidentie op het niveau van de volledige toom (44% lager; TI 8.40 vs. TI 15.13; p < 0.01). Klassiek uitgekipte tomen hadden een 5,6 hogere odds om antibiotica te gebruiken ten opzichte van tomen volgens het ‘on-farm hatching’systeem. ‘On-farm hatched’  kippen kregen 3 keer minder vaak lincomycine-spectinomycine, alsook minder (routine) behandelingen bij de start van de ronde. Traditioneel uitgekipte en ‘on-farm hatched’ tomen hadden echter wel beiden te maken met ziekte-uitbraken later in de productieronde.

Er kan algemeen worden gesteld dat ‘on-farm hatched’ systemen kunnen bijdragen tot een verminderd antibioticumgebruik in de conventionele vleeskippenhouderij.