Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • december 21, 2020
  • Category: HORIZON 2020

NETPOULSAFE: het begin van een H2020 Europees netwerk met als doel de bioveiligheid in de pluimvee sector te verbeteren


Het Horizon 2020 project NETPOULSAFE - Networking European poultry actors for enhancing the compliance of biosecurity measures for a sustainable production – is officieel van start gegaan op 1 oktober 2020. Het project heeft als doel om de naleving van de bioveiligheid in de pluimveehouderij te verbeteren door ondersteunende maatregelen samen te stellen, te valideren en te delen.

In tijden van dreiging van vogelgriep en maatschappelijke bezorgdheid rondom antibioticumgebruik en -resistentie in de pluimveehouderij hoeft het belang van bioveiligheid geen betoog.

Het NETPOULSAFE project, uitgevoerd in 7 grote pluimveeproducerende landen (Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije, België, Nederland en Polen) heeft als doel de naleving van bioveiligheid in de pluimveehouderij te verbeteren door ondersteunende maatregelensamen te stellen, te valideren en te delen. De ondersteunende maatregelen betreffen praktijkvoorbeelden die bijdragen tot een effectieve uitvoering van bioveiligheid en die rechtstreeks kunnen worden uitgevoerd door veehouders, adviseurs (inclusief dierenartsen) en beleidsmakers. Hiervoor worden er 7 nationale multi-actor netwerken opgericht bestaande uit meer dan 500 personen in totaal.

De voorgestelde maatregelen zullen zowel uit de praktijk als uit de literatuur worden verzameld en geanalyseerd vanuit technisch en sociaal-economisch oogpunt om ofwel te worden gevalideerd op proefboerderijen, ofwel rechtstreeks te worden verspreid onder belanghebbenden.

Relevante maatregelen zullen op grote schaal worden verspreid via op maat gemaakt materiaal (waaronder audiovisuals, factsheets en e-learningmodules) dat zal worden verspreid via de nationale netwerken. Daarnaast zal het materiaal gedeeld worden op een speciaal platform, dat tegen het voorjaar van 2021 beschikbaar zal zijn.

Het project, gefinancierd door het EU-onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 in het kader van Grant Agreement n. 101000728, heeft een totaal budget van ongeveer € 2 miljoen en heeft een looptijd van 3 jaar (oktober 2020 tem september 2023).

De pluimveesector is een van de belangrijkste landbouwproducties in Europa, met in 2015 15,2 miljoen ton pluimveevlees en meer dan 7,5 miljoen ton eieren, en met een omzet van 21,2 miljard euro aan pluimveevlees in 2015 en 960 miljoen euro aan eieren in 2016. Het is ook een zeer gevoelige sector met betrekking tot epidemieën, die grote economische gevolgen kunnnen hebben voor de sector (bijvoorbeeld uitbraken van aviaire influenza in 2015 en 2017) en door voedsel overdraagbare ziekteverwekkers (Salmonella, Campylobacter, en antibioticum resistente kiemen) die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid. Juiste en goede bioveiligheid wordt gezien als de meest effectieve maatregel voor het voorkomen van verspreiding van ziekten en het beschermen van duurzame pluimveebedrijven. Goede praktijken zijn in heel Europa bekend, maar de toepassing door veehouders en andere exploitanten (bijvoorbeeld vervoer, broederijen...) is vaak nog niet optimaal. Hier wil het NETPOULSAFE project iets aan doen.

Blijf op de hoogte van NETPOULSAFE via social media kanalen https://www.linkedin.com/company/netpoulsafe voor regelmatige updates!

Informatie

Het NETPOULSAFE-project wordt gecoördineerd door ITAVI (Frankrijk). Daarnaast zijn de volgende 13 partners uit 7 EU-landen betrokken: Universiteit Gent (België), ZLTO (Nederland), Warsaw University of Life Sciences (Polen), University of Padova (Italië), CECAV (Spanje), NAIK (Hongarije), ANSES (Frankrijk), SNGTV (Frankrijk), INRA (Frankrijk),Vetworks (België), EV-ILVO (België), CESAC (Spanje) en Euroquality (Frankrijk).

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No.101000728 (NETPOULSAFE). This output reflects only the author’s view and the European Union cannot be held responsible for any use that may be made of the information contained therein.