Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • september 30, 2021
  • Category: Advies groepsbehandeling pluimvee

Nieuw AMCRA advies: ‘Maatregelen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van pluimvee’


Antibiotica worden bij pluimvee uitsluitend in groep toegediend. Dit resulteert in een grote selectiedruk op de microbiota van pluimvee. De werkgroep is van mening dat er enerzijds minder antibiotica moeten gebruikt worden, maar dat anderzijds een verantwoorde keuze van het antibioticum primordiaal is.

De werkgroep stelt onderstaande maatregelen voor die van toepassing moeten zijn op het gebruik van antibiotica in een groep pluimvee:

 

1. Wanneer geen resultaat wordt bereikt door het vakkundig toepassen van preventieve maatregelen en managementsaanpassingen is metafylaxis mogelijk. Dergelijke metafylactische behandelingen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden en kunnen enkel na diagnose door een dierenarts.

2. In het geval van infecties met Enterococcus spp. moet alles in het werk gesteld worden om het opstartmanagement te evalueren en verder aan te passen teneinde metafylactische behandelingen tot maximaal 3 opeenvolgende rondes te beperken. Diagnose van Enterococcose gebeurt door de dierenarts op basis van het systemisch aantonen van de kiem Enterococcus spp. en dit door een bacteriologische test.

3. Het ‘Bedrijfsgezondheidsplan’ wordt gebruikt om verbeterpunten op te sporen en verbeteracties op te volgen.

4. Bij vermoeden van bacteriële enteritis moet gebruik gemaakt worden van het scoresysteem voor bacteriële enteritis en coccidiose. Antibiotica worden best enkel gebruikt wanneer uit de macroscopische scoring blijkt dat er een ernstige enteritis aanwezig is (scores hoger dan 5).

5. Resultaten van de diagnostiek en acties ter preventie van wederkerende problematieken worden uitvoerig gedocumenteerd en bijgehouden.

6. De antibioticumkeuze gebeurt op basis van de uitslag van het antibiogram in combinatie met het formularium. In de afwezigheid van een antibiogram wordt beroep gedaan op de historische resultaten van laboratoria om de antibioticumkeuze te maken.

7. Goede praktijkenmoeten worden nageleefd met betrekking tot het voorbereiden, het bewaren en het toepassen van antibiotica in het drinkwater op het bedrijf. Deze praktijken beïnvloeden immers de homogeniteit, de stabiliteit en het risico op residuen van antibacteriële middelen in het drinkwatersysteem.

8. Lastenboekbeheerders nemen bovenstaande maatregelen op in hun lastenboek en zorgen voor het uitwerking van het actieplan antibioticumreductie van VEPEK.