Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • december 21, 2021
  • Category: Advies groepsbehandeling rundvee

Nieuw AMCRA advies: Maatregelen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van runderen


Om de selectiedruk te beperken en de ontwikkeling en de verspreiding van antibioticumresistentie bij bacteriën van runderen te vermijden, dient groepsbehandeling (metafylaxie) beperkt te worden en nooit als standaardbehandeling ingezet te worden. AMCRA ontwikkelde daarom een advies met maatregelen voor de rundveesector rond groepsbehandelingen met antibiotica. De werkgroep is van mening dat een combinatie van verschillende strategieën en maatregelen het beste effect zal hebben bij het verminderen van de nood aan groepsbehandelingen.

Volgende maatregelen werden dan ook voorgesteld:

 

1. Een vroege diagnostiek door de dierenarts  is een absolute vereiste om metafylaxie (groepsbehandeling) te vermijden.

2. Aandoeningen die met urgentie behandeld  moeten worden en die kunnen leiden tot het starten van een groepsbehandeling zijn klinische uitbraken van besmettelijke pneumonie, enteritis, sepsis of meningitis met een aangetoonde sterk besmettelijke bacteriële component (bijvoorbeeld Mycoplasma bovisof Salmonellasp.).

3. Alle bedrijven dienen monsters voor aanvullend laboratoriumonderzoek en antibiogram te nemen wanneer een herhaalde (> 1) groepsbehandeling voor eenzelfde klinische diagnose nodig is op hetzelfde bedrijf.

4. Bij vleeskalverbedrijven die gedefinieerd staan als alarmgebruiker, dienen voor de start van de groepsbehandeling altijd monsters te worden genomen  voor aanvullend laboratoriumonderzoek en, indien mogelijk, de opmaak van een antibiogram.

5. Wanneer een reincultuur beschikbaar is, moeten dierenartsen hun keuze van antibioticum baseren op de resultaten van een antibacteriële gevoeligheidstest  van de kiem verantwoordelijk voor de te behandelen ziekte.

6. Ook bij groepsbehandelingen wordt aanbevolen om te kiezen voor de lokale of parenterale boven de orale weg.

7. Zonder het resultaat van het antibiogram kan de dierenarts de resultaten van de antibacteriële gevoeligheidstesten bij pathogene kiemen van runderen, jaarlijks gepubliceerd door DGZ en ARSIA, consulteren.

8. Goede praktijken moeten worden nageleefd met betrekking tot het voorbereiden, het bewaren en het toepassen van antibacteriële therapie in het drinkwater of het voeder (ook melk)  op het bedrijf.

9. De veehouder en zijn dierenarts bespreken het resultaat van het periodieke benchmarkrapport  en op basis van het resultaat wordt een actieplan  opgesteld met maatregelen, doelstellingen en termijnen, en wordt een verantwoordelijke aangeduid (veehouder en/of dierenarts, afhankelijk van de actie).

10. Het doel is om recurrente aandoeningen preventief te benaderen en het systematisch gebruik van antibiotica af te bouwen.

11. Lastenboekbeheerders  moeten maatregelen opnemen met het oog op een meer verantwoord gebruik van antibiotica in groep.