Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • december 5, 2022
  • Category: Advies keizersnede

Nieuw AMCRA advies: Verantwoord antibioticumgebruik bij de keizersnede van het rund


Dit advies heeft tot doel aanbevelingen te geven met betrekking tot perioperatieve antibioticabehandelingen bij de keizersnede, de meest uitgevoerde chirurgische ingreep bij rundvee in België.

Onderstaande aanbevelingen voor antibioticumtherapie bij de keizersnede van het rund moeten gezien worden als tijdelijk en gebaseerd op de huidige beperkte wetenschappelijke argumenten. De experten van deze werkgroep bevelen preklinische studies aan, uitgevoerd in praktijkomstandigheden in België om later “evidence-based” richtlijnen te kunnen formuleren.

Algemene aanbevelingen

  • Er is bij voorkeur een antibioticum voorhanden dat een vergunning heeft voor gebruik bij keizersnede, of in bredere zin een vergunning voor gebruik bij een perioperatieve antibioticumbehandeling bij het rund.
  • De noodzaak van een profylactische antibioticumbehandeling bij de keizersnede van het rund moet steeds door de dierenarts worden beoordeeld.

 

Specifieke aanbevelingen

Onderstaande aanbevelingen dienen als richtlijn voor de dierenarts:

  • De toedieningsweg en de dosis van het gebruikte antibioticum moeten conform de aanbevelingen van de SKP van het verhandelde product zijn.
  • Als de dierenarts het nodig acht om profylactisch antibiotica te gebruiken, wordt het gebruik van procaïne benzylpenicilline als 1ste keuzemiddel aanbevolen, toe te dienen via intramusculaire weg bij de start van de voorbereidingsfase (van zodra de dierenarts ter plaatse aankomt), bij voorkeur 15 tot 60 minuten voor de start van de operatie, en dit aan de dosis zoals aangegeven in de SKP van het product.
  • Wanneer er complicaties optreden, is er geen enkel eerste keuze antibioticum dat kan worden aanbevolen. Wanneer er complicaties optreden, beslist de dierenarts geval per geval welk antibioticum hij kiest. Hij houdt daarbij rekening met specifieke risicofactoren.

 

Ondanks de beperkte informatie op heden, werden de bovenstaande aanbevelingen geformuleerd om de dierenartsen te sensibiliseren over een rationeel antibioticumgebruik bij de keizersnede bij het rund. Deze aanbevelingen zullen er ook toe leiden dat antibioticumbehandelingen rond het tijdstip van keizersnede uniformer worden. Om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen in het werkveld worden verspreid en toegepast, zal er specifiek gecommuniceerd worden aan de dierenartsen als verantwoordelijken voor de behandeling enerzijds, en aan de veehouders als eigenaars van en verantwoordelijken voor de dieren anderzijds. De aanbevelingen zullen worden gepromoot en gebruikt in universitaire dierenklinieken om studenten en toekomstige dierenartsen te sensibiliseren. De resultaten van de toepassing van de aanbevelingen voor antibioticumbehandelingen zullen worden gebruikt om de doeltreffendheid van de aanbevelingen te meten en de kennis en toepassing ervan bij praktijkdierenartsen te bevorderen.