Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • december 14, 2023
  • Category: ESVAC

Nieuw ESVAC-rapport: verbruik van antibiotica bij dieren bereikt laagste niveau ooit in Europa


Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de cijfers van antibiotica, verkocht in 2022 in de diergeneeskunde, gepubliceerd voor alle Europese Unie landen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor kan een trend gemaakt worden over het gebruik gedurende de laatste 13 jaar van rapportering (2010 tot 2022). Data worden weergegeven in het European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) rapport.

De totale verkoop van antibiotica voor alle 31 landen die in 2022 gegevens rapporteerden, bedroeg 73,9 mg/PCU. Dit betekent een daling van 12,7% ten opzichte van 2021 (84,7 mg/PCU). Er blijft een groot verschil bestaan tussen landen met de hoogste en laagste verkoop, variërend van 2,1 mg/PCU tot 254,7 mg/PCU, terwijl de mediaan voor alle 31 landen 45,8 mg/PCU was.

Voor België bedroeg in 2022 de mediaan 73,5 mg/PCU. De Visie 2024, het plan van de diergeneeskunde dat streeft naar een verminderd gebruik van antibiotica bij dieren in België, heeft als doelstelling ‘de evolutie naar het mediaangebruik in Europa tegen 2024’. Hoewel de voorbije jaren en in het bijzonder in 2022 een mooie daling werd gezien in de verkoop van antibiotica (-24,5% in 2022 t.o.v. 2021; -58,2% in 2022 t.o.v. 2011), is de mediane waarde van 45,8 mg/PCU in Europa nog niet meteen binnen handbereik, en zullen verdere reducties nodig zijn om dit doel te kunnen bereiken.

Voor de ganse EU bestond de best verkopende antibioticaklasse uit penicillines, goed voor 32,7% van de totale verkoop (24,2 mg/PCU). Samen met tetracyclines (17,4 mg/PCU, 23,5%) en sulfonamiden (6,9 mg/PCU, 9,4%) waren deze 3 klassen goed voor 65,5% van de totale verkoop in 2022. In het algemeen verschilden de verkooppatronen van de verschillende antibioticaklassen aanzienlijk tussen de 31 landen. Dit gold ook voor de kritisch belangrijke 3de en 4de generatie cefalosporines, fluoroquinolonen, andere quinolones en polymyxines, waarvan de verkoop varieerde van <0,01 tot 0,47 mg/PCU, <0,01 tot 12,6 mg/PCU, 0 tot 0,75 mg/PCU, en 0 tot 10,2 mg/PCU; goed voor respectievelijk 0,17%, 2,8%, 0,16% en 2,8% van de totale verkoop.

Bij een analyse per toedieningsvorm kwam 85,1% van de totale verkoop (mg/PCU) in 2022 overeen met toedieningsvormen overwegend gebruikt voor groepsbehandeling: orale oplossingen (63,4%), premixen (14,9%) en orale poeders (6,8%). Toedieningsvormen voornamelijk bestemd voor de behandeling van individuele dieren vertegenwoordigden 14,9% van de totale verkoop in alle landen.

Binnen de Farm to Fork-strategie opgenomen in de Europese ‘Green deal’ is er een doelstelling van 50% reductie in de verkoop van antibiotica tussen 2018 en 2030 in de 27 EU-lidstaten. Sinds 2018 (118,3 mg/PCU) is de verkoop voor de 27 EU-lidstaten gedaald met 28,3% in 2022 (84,8 mg/PCU), waarmee meer dan de helft is bereikt van de doelstelling om de totale geaggregeerde verkoop te verlagen tot 59,2 mg/PCU in 2030.

Vind hier het volledige ESVAC rapport

Alle resultaten over de verkoop en het gebruik van antibiotica bij dieren in België vindt u in het BelVet-SAC rapport, 2023.