Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • september 30, 2021
  • Category: JIACRA rapport

Nieuw JIACRA rapport met humane en diergeneeskunde antibioticumgebruik- en resistentiedata


Het 3de JIACRA rapport bevat de resultaten van uitgebreide analyses van antibioticumgebruik- en resistentiedata bij bacteriën afkomstig van mens en dier in de Europese Unie. Doel is om verbanden op te sporen tussen humaan en veterinair antibioticumgebruik enerzijds en het voorkomen van antibioticumresistentie bij bacteriën van mens en dier.

Het 3de JIACRA rapport is gebaseerd op data van 2016 tot 2018.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  • Antibioticumgebruik neemt af en is lager bij voedselproducerende diersoorten dan bij mensen;
  • Het gebruik van de polymyxines (waartoe colistine behoort) stijgt in ziekenhuizen voor de behandeling van multiresistente bacteriën, maar is bijna met de helft gedaald bij voedselproducerende dieren;
  • Er worden nog steeds grote verschillen gezien in de mate van gebruik en gebruikte antibioticumklassen tussen EU-landen;
  • Aminopenicillines, 3de/4de generatie cefalosporines en (fluoro)quinolones worden meest gebruikt bij mensen, terwijl polymyxines (colistine) en tetracyclines meest gebruikt worden bij voedselproducerende diersoorten;
  • Het gebruik van carbapenems, 3de/4de generatie cefalosporines en (fluoro)quinolones bij mensen is geassocieerd met het voorkomen van resistentie tegen deze antibiotica bij Escherichia coli infecties bij mensen. Bij dieren werden gelijkaardige associaties gevonden;
  • Er werden verbanden gevonden tussen antibioticumgebruik bij dieren en antibioticumresistente bacteriën van voedselproducerende diersoorten, wat dan weer verband houdt met antibioticumresistente bacteriën bij mensen. Er werden bijvoorbeeld associaties gevonden tussen resistentie bij Campylobacter spp. bacteriën bij voedselproducerende diersoorten en bij mensen.

De resultaten uit het rapport veronderstellen dat maatregelen op landenniveau op het antibioticumgebruik te doen afnemen doeltreffend zijn.

De betrokken agentschappen, EMA, EFSA en ECDC roepen op om de inspanningen in de strijd tegen antibioticumresistentie verder te zetten op nationaal, Europees en globaal niveau en dit over alle gezondheidssectoren heen.

Het JIACRA rapport komt tot stand dankzij een nauwe samenwerking tussen het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA), het Europese Agentschap voor de Voedselveiligheid (EFSA) en het Europese Centrum voor de Preventie en Controle van Ziekten (ECDC).