Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • mei 28, 2024
  • Category: Eén gezondheid in de EU

One Health: een gezamenlijk actiekader gepubliceerd door vijf EU-agentschappen


Op 7 mei hebben het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), het Europees Milieuagentschap (EEA), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een gezamenlijk actiekader gepubliceerd om de samenwerking te versterken ter ondersteuning van de uitvoering van de agenda voor één gezondheid in de Europese Unie (EU).

‘One Health’ erkent de complexe wisselwerking tussen de gezondheid van mensen, dieren en planten, voedselveiligheid, de klimaatcrisis en ecologische duurzaamheid. De toepassing van deze aanpak in verschillende sectoren is essentieel om de EU en haar lidstaten beter in staat te stellen bedreigingen voor de gezondheid te voorkomen, te voorspellen, op te sporen en erop te reageren. Hierdoor zullen de gevolgen en de maatschappelijke kosten van dergelijke bedreigingen worden beperkt of zelfs voorkomen, terwijl tegelijkertijd de druk van de mens op het milieu wordt verminderd en belangrijke maatschappelijke behoeften zoals voedselzekerheid en toegang tot schone lucht en schoon water worden gewaarborgd.

De risico’s gerelateerd aan zoönotische infectieziekten en de daaraan gerelateerde AMR-problematiek is één van de onderwerpen waarop wordt gefocust binnen de One Health context.

Vind hier het persbericht van ECDC, ECHA, EEA, EFSA en EMA

Vind hier het rapport over het gezamenlijk actiekader