Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • april 29, 2021
  • Category: Reductiepad

Reductiepad voor varkens- en vleeskalverhouders bekend gemaakt in eerstvolgende Sanitel-Med benchmarkrapport!


Met het oog op een verdere afname van antibioticumgebruik in de diergeneeskunde werden voor de diersectoren met het hoogste antibioticumgebruik, met name de varkens-, vleeskippen- en vleeskalversector, reductiepaden opgesteld. Deze reductiepaden voor antibioticumgebruik vormen een essentieel deel van de Visie AMCRA 2021-2024 en het recent afgesloten Antibioticaconvenant 2021-2024.

Tabel 1. Signalerings- en actiewaarden tussen januari 2021 en december 2024 voor de varkens- en vleeskalversector

De verschillende diersectoren hebben zich geëngageerd om verdere reducties in antibioticumgebruik te realiseren de komende jaren. Dit gaan ze o.a. doen door een reductiepad toe te passen, wat bestaat uit vastgelegde BD100signalerings- en actiewaarden die progressief afnemen tussen de startdatum 1 januari 2021 en eind 2024 (zie afbeelding). Door de toekomstige grenswaarden nu al duidelijk te communiceren kan elke veehouder zich voorbereiden en eventueel nodige maatregelen voorzien om het antibioticumgebruik aanvaardbaar te houden. Voor de varkenssector werden signalerings- en actiewaarden opgesteld per diercategorie (niet-gespeende biggen, gespeende biggen, vleesvarkens en zeugen).

De vastgelegde reductiepaden worden door de betrokken sectoren gedragen aangezien deze tot stand kwamen binnen hiervoor samengeroepen AMCRA-werkgroepen. Binnen elke werkgroep waren alle schakels van de sector alsook de andere betrokken partijen vertegenwoordigd.

Er werd hard gewerkt door de data-analyse-eenheid van AMCRA om de nieuwe benchmarkrapporten voor de varkens- en vleeskalverhouders te maken. Varkens- en vleeskalverhouders kunnen hun nieuw rapport en dus het reductiepad raadplegen via het Sanitel-Med platform. Veehouders die via hun lastenboek een AB Register rapport ontvangen, zullen ook daar het reductiepad kunnen nakijken.

Ook vleeskippenhouders werden eerder al geïnformeerd over het reductiepad voor hun sector via hun benchmarkrapport.

Merk op: Veehouders en dierenartsen zullen in de nabije toekomst de kans krijgen om hun e-mailadres door te geven en zo hun benchmarkrapport in hun inbox te ontvangen. Zo willen we streven naar een maximale toegankelijkheid en een toename van de ingebruikname van het benchmarkrapport. Meer nieuws hierover kunt u verwachten via de nieuwsbrief van AMCRA.