Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • september 8, 2022
  • Category: Speenmanagement

Speenmanagement in de varkenshouderij


Spenen van biggen is een kritische periode die niet op elk bedrijf even vlot verloopt. Toch heeft een varkenshouder er alle baat bij om zijn biggen in de best mogelijke omstandigheden te spenen. Bigkwaliteit heeft niet alleen een belangrijke impact op de technische prestaties van het bedrijf, maar ook op de algemene gezondheidstoestand.

In het kader van het demoproject ‘Speenmanagement’ werden diverse tools ontwikkeld rond kraamstal- en speenmanagement: posters, een digitale brochure, en ook een checklist rond optimaal speenmanagement. Alle info is terug te vinden via: Speenmanagement | Inagro

Het demoproject ‘Speenmanagement’ heeft Inagro, DGZ, UGent en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw als partners, en wordt gefinancierd door het Departement Landbouw en Visserij (inclusief EU).