Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • oktober 11, 2018
  • Category: Antibiotic Awareness Week

World Antibiotic Awareness Week 2018 van 12 tot 18 november


De internationale gezondheidsorganisaties voor mens en dier, respectievelijk de WHO en OIE, de Food and Agriculture Organisation - FAO - en het Europees Centrum voor Preventie en Controle van ziekten - ECDC - plaatsen de antibioticaproblematiek hoog op de agenda. Bijzondere aandacht wordt geschonken tijdens de jaarlijkse ‘World Antibiotic Awareness Week’. Op de website van AMCRA vindt u de link naar de belangrijkste initiatieven genomen door verschillende internationale organisaties.

De World Antibiotic Awareness Week gaat door van 12 tot 18 november 2018. Tijdens deze week wordt door verschillende instanties extra hard ingezet op het aanwakkeren van het bewustzijn over de gevaren van antibioticaresistentie en op het promoten van goede praktijken binnen de verschillende domeinen actief in de dier- en humane geneeskunde. AMCRA onderstreept het belang van aandacht voor dit thema door deze internationale instanties. Antibioticaresistentie komt wereldwijd voor en een grensoverschrijdende, politiek gedragen aanpak is noodzakelijk. AMCRA steunt deze internationale campagnes en publiceert de genomen acties op haar website. Ook binnen België wordt extra aandacht voorzien. Volg de AMCRA initiatieven op onze website (www.amcra.be), Facebook en Twitter !

Door de OIE worden voor de diergeneeskunde passende brochures verspreid voor de verschillende sectoren. Download de OIE brochures hier en verspreid ze voor de sector waar u actief in bent!Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1 : Veehouders