Vacatures

  • by:
  • maart 21, 2022
  • Category: Vacature

VACATURE 100% Data-analist (m/v/x)


AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) is het federale kenniscentrum met als doel het promoten en ondersteunen van een rationele reductie van antibioticagebruik en een duurzaam antibioticabeleid in de diergeneeskunde in België, om zo een vermindering van antibioticaresistentie te bekomen en de volks- en diergezondheid te beschermen. AMCRA heeft de juridische vorm van een vzw en werkt in opdracht van de federale overheid en de betrokken sectoren. Het is geen onderzoeks-instelling en de belangrijkste output zijn adviezen, presentaties, rapporten, enz. Ter versterking van de ‘data-analyse eenheid’ van AMCRA zijn wij op zoek naar een voltijdse data-analist (m/v/x). Deze eenheid staat in voor de verwerking en rapportering van antibioticagebruik bij dieren, verzameld via nationale en sectorale datacollectiesystemen (‘Sanitel-Med’, ‘AB Register’, ‘BIGAME’).