Infodag over antibioticumgebruik en -resistentie

bij dieren in België

 

dinsdag 25 juni 2024

Pacheco Center - Pachecolaan 13 – 1000 Brussel en via webinar

 

Het gezamenlijke communicatiemoment van het AMCRA, het FAVV, het FAGG, de FOD Volksgezondheid en Sciensano over de resultaten van het gebruik van antibiotica en de resistentie bij dieren vond plaats op dinsdag 25 juni 2024.

Erkende bijscholingspunten werden toegekend voor dierenartsen bij de NGROD (3 punten) en voor BMO dierenartsen bij het FAVV.

Herbekijk de webinar hier!


Deel I:

- Welkomstwoord (Dominiek Maes, Universiteit Gent - voorzitter AMCRA)

- Het BelVet-SAC rapport: antibioticumverkoops- en gebruiksresultaten in de diergeneeskunde op nationaal en sectorniveau (Wannes Vanderhaeghen, AMCRA)

- De 'Visie 2030', het nieuwe actieplan van AMCRA voor een duurzaam en rationeel antibioticumgebruik bij dieren in België (Fabiana Dal Pozzo, AMCRA)  

- De impact van Belplume maatregelen op het antibioticumgebruik van pluimvee doorheen de tijd (Lien Lefevre, Belplume)

- Ervaring met coaching van varkensbedrijven bij Belpork vzw (Liesbet Pluym, Belpork)

- Het belang en de troeven van de private dataregistratie inzake het gebruik van antibiotica (Ludivine Tillière, ARSIA en Renaat Debergh, AB Register)

- Vraag- en antwoordsessie

Deel II:

- Welke monitoringsprogramma's over antibioticumresistentie bij dieren zijn er in België? (Cécile Boland en Cristina Garcia Graells, Sciensano)

- Belangrijkste resultaten van de monitoring bij indicatorbacteriën E. coli en Enterokokken geïsoleerd bij voedselproducerende dieren (Cristina Garcia-Graells en Cécile Boland, Sciensano) 

- Het "BELMAP" One-Health rapport en haar aanbevelingen (Pieter-Jan Ceyssens, Sciensano)

- Het One-Health Nationaal Actieplan AMR – dierlijke pijler: update en toekomst (Katie Vermeersch, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

- Vraag- en antwoordsessie

PRESENTATIES


De namiddag ging van start met de aankondiging van de resultaten van de antibioticumverkoop- en gebruikcijfers bij dieren in België in 2023. Alle resultaten gerelateerd aan antibioticumverkoop- en gebruiksgegevens zijn gepubliceerd in het BelVet-SAC rapport 2023.

Vervolgens werd de nieuwe Visie 2030 met doelstellingen en actiepunten tussen 2025 en 2030 aangekondigd.

Klik op de foto's om de presentaties te openen.

 

 

 

Na de resultaten over het gebruik van antibiotica volgde een presentatie over het antibioticumbeleid van lastenboekbeheerders Belplume en Belpork, en over de private datacollectiesystemen AB Register en Bigame.

 

 

Vervolgens werd ook toelichting gegeven over bestaande nationale monitorinsprogramma's voor antibioticumresistentie in de dierlijke sector. Dit werd gevolgd door concrete resultaten over antibioticumresistentie, verzameld bij commensale indicatorbacteriën (Gram-negatieve indicator E. coli en Gram-positieve indicator Enterococcus spp.), geïsoleerd bij voedselproducerende dieren.

Tot slot werden het derde BELMAP - 'One Health' rapport alsook het One-Health Nationaal Actieplan AMR voor de dierlijke pijler toegelicht.

INFOGRAFIEK


RAPPORTEN


PROGRAMMA


Ontvangst en inschrijving vanaf 12u – broodjesluch vanaf 12u15

13u Welkomstwoord (Chantal Rettigner, CVO, Directie-generaal Controlebeleid - FAVV)

13u05 Het BelVet-SAC rapport: antibioticumverkoops- en gebruiksresultaten in de diergeneeskunde op nationaal en sectorniveau (Wannes Vanderhaeghen, AMCRA)

13u40 De 'Visie 2030', het nieuwe actieplan van AMCRA voor een duurzaam en rationeel antibioticumgebruik bij dieren in België (Fabiana Dal Pozzo, AMCRA)  

13u55 De impact van Belplume maatregelen op het antibioticumgebruik van pluimvee doorheen de tijd (Lien Lefevre, Belplume)

14u05 Ervaring met coaching van varkensbedrijven bij Belpork vzw (Liesbet Pluym, Belpork)

14u15 Het belang en de troeven van de private dataregistratie inzake het gebruik van antibiotica (Ludivine Tillière, ARSIA en Renaat Debergh, AB Register)

14u25 Vraag- en antwoordsessie

Koffiepauze om 14u45

15u15 Welke monitoringsprogramma's over antibioticumresistentie bij dieren zijn er in België? (Cécile Boland en Cristina Garcia Graells, Sciensano)

15u25 Belangrijkste resultaten van de monitoring bij indicatorbacteriën E. coli en Enterokokken geïsoleerd bij voedselproducerende dieren (Cristina Garcia-Graells en Cécile Boland, Sciensano)

15u45 Het "BELMAP" One-Health rapport en haar aanbevelingen (Pieter-Jan Ceyssens, Sciensano)

16u00 Het One-Health Nationaal Actieplan AMR – dierlijke pijler: update en toekomst (Katie Vermeersch, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

16u15 Vraag- en antwoordsessie

Netwerkmoment en afsluiten van de dag van 16u30 tot 17u30

In samenwerking met: