Hond en kat

  • by:
  • september 12, 2019
  • Category: Benchmark dierenartsen

Eerste benchmarkrapporten voor dierenartsen!


De eerste benchmarkrapporten zijn sinds eind juli beschikbaar voor varkensdierenartsen op het Sanitel-Med platform. Dierenartsen dienen daar in te loggen om hun rapport te kunnen raadplegen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voorziet deze rapporten omwille van de essentiële rol van de dierenarts in het gebruik van antibiotica op de bedrijven.

De benchmarkrapporten voor veehouders en dierenartsen worden tot stand gebracht door de ‘Eenheid data-analyse antibioticagebruik’ van AMCRA vzw, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (www.amcra.be).

Houders van varkens, pluimvee of vleeskalveren in België ontvingen sinds de start van de datacollectie van antibioticagebruiksgegevens reeds meerdere periodieke benchmarkrapporten van het antibioticagebruik op hun bedrijf. Door deze rapporten worden grote gebruikers van antibiotica geïdentificeerd en kunnen maatregelen genomen worden. Benchmarken is dus het ideale middel om doelgericht het antibioticagebruik te reduceren.

Dierenartsen en veehouders zijn intussen welbekend met de BD100 (behandeldagen op 100 dagen ofwel % behandeltijd), het kengetal voor veehouders om antibioticagebruik te kwantificeren op hun bedrijf. Deze BD100 wordt vergeleken met twee grenswaarden en ingedeeld in de veilige (groene), aandachts- (gele) of actie- (rode) zone. Dit geeft aan of maatregelen nodig zijn om het antibioticagebruik (drastisch) te reduceren, waarbij in de eerste plaats op de grote gebruikers van antibiotica wordt gemikt.

Dierenartsen worden gebenchmarkt aan de hand van een ‘Contract Score’ (CS), een cijfer op 100 dat weergeeft hoe goed hun contractbedrijven scoren in de veehouderbenchmark (op basis van de gemiddelde BD100). Contactbedrijven zijn bedrijven waarmee een dierenarts minstens de helft (= 183 dagen) van de benchmarkperiode een contract had als bedrijfsdierenarts. Op deze bedrijven kan de dierenarts zelf al dan niet antibiotica verschaft, gebruikt of voorgeschreven hebben. Hoe lager het antibioticagebruik op deze bedrijven, hoe hoger de CS, en omgekeerd. Net zoals voor veehouders wordt voor de CS twee grenswaarden opgesteld die de dierenartsen verdelen in 50% ‘laagverschaffers’, 40% ‘aandachtsverschaffers’ en 10% ‘grootverschaffers’.

Het benchmarkrapport bevat daarnaast een ‘Management Score’ (MS), eveneens een cijfer op 100. Het reflecteert de mate waarin een dierenarts antibiotica heeft voorgeschreven of verschaft als bedrijfsdierenarts. Een hoge score betekent dat de dierenarts voornamelijk verschaft of voorschrijft als bedrijfsdierenarts. Op deze score wordt de dierenarts niet gebenchmarkt.

Het benchmarkrapport bevat naast de twee genoemde scores ook een aantal kwalitatieve resultaten, o.a. over de types antibiotica (gele, oranje of rode antibiotica, volgens de AMCRA kleurcode) waarop de dierenarts bij de verschillende diercategorieën beroep doet.

Varkensdierenartsen vinden hun rapport terug via de Sanitel-Med applicatie. Ga daarna naar het 4e tabblad ‘Analyse rapporten’ en geef de nodige selectieparameters in. Een korte uitleg is terug te vinden in de Sanitel-Med snelhandleiding (p. 12). Vragen of opmerkingen zijn steeds welkom bij Sanitel-Med.