Nieuws

Nieuws

  • by:
  • april 21, 2017
  • Category: Bedrijfsgezondheidsplan varken

DGZ ontwikkelde een bedrijfsgezondheidsplan voor de varkenssector


Het Visie 2020 plan van AMCRA en de leden-sectoren beschrijft ‘Ieder bedrijf een plan’ als één van de actiepunten om een verminderd antibioticagebruik te realiseren bij dieren in België. De ontwikkeling van ondersteunende maatregelen voor veehouder en dierenarts, zoals een bedrijfsgezondheidsplan, werd ook opgenomen in het convenant tussen de overheid en de sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.

In dit kader werd door DGZ een generiek bedrijfsgezondheidsplan voor de varkenssector in MS Access ontwikkeld. Deze database tool kan gebruikt worden door dierenartsen om via checklists het bedrijf in beeld te brengen en bedrijfsproblemen op te sporen. Hij kan in de applicatie bedrijfsspecifieke aandachtspunten, opmerkingen en adviezen registreren zodat het plan steeds op maat is van het individuele varkensbedrijf. De applicatie houdt data bij van vorige bedrijfsbezoeken om zo een historisch overzicht te krijgen van het varkensbedrijf. Het bedrijfsgezondheidsplan werd generiek opgesteld, hierdoor kan de bedrijfsbegeleidende dierenarts dit aanpassen aan zijn persoonlijke werkwijze.

Alle informatie die besproken werd op het bedrijfsbezoek wordt met deze tool gebundeld in één database, waardoor de voorbereiding voor een volgend bezoek vlot kan verlopen en de historiek van het bedrijf geordend wordt geschetst. Adviezen worden overzichtelijk weergegeven, waardoor opvolging een stuk eenvoudiger wordt.

Kwaliteitsbeheerders worden aangemoedigd om dergelijk bedrijfsgezondheidsplan in hun lastenboeken op te nemen.

Het plan kwam tot stand in samenwerking met de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent, praktijkdierenartsen en het AMCRA.

In een volgende fase wordt ook gewerkt aan de pluimvee- en rundveesector. 
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van runderen
Impact verpakkingsgrootte van antibiotica op voorschrijf- en verschaffingsgedrag dierenartsen