Nieuws

Nieuws

  • by:
  • maart 19, 2019
  • Category: Rapportering antibioticagebruik

Eerste AB Register rapport voor 2019 voor de varkenssector


Een paar maanden na het einde van 2018 heeft AMCRA de gebruiksdata van 2018 al geanalyseerd en gebruikt om een nieuw benchmarkrapport te maken voor de bij AB Register aangesloten varkenshouders. Dit rapport benchmarkt het antibioticagebruik voor de periode januari tot december 2018, en werd verstuurd op 11 maart 2019. Het vormt het eerste van vier geplande periodieke benchmarkrapporten voor AB Register-varkenshouders in 2019. Later deze maand stelt ook Sanitel-Med hun nieuwe benchmarkrapporten gaande over 2018 voor de varkenssector beschikbaar. Ook de Belplume-pluimveehouders zullen deze maand hun eerste benchmarkrapport ontvangen.

Rapportering van antibioticagebruik op het niveau van de individuele varkenshouderij gebeurt nu voor het 6de jaar op rij. Ze nam aanvankelijk vorm aan van een 6-maandelijks rapport (2 maal per jaar tussen 2014 en 2017). In 2018 werd voor de AB Register-deelnemers een versnelling hoger geschakeld met 3 rapporteringen. Voor 2019 worden voor de bij AB Register aangesloten varkenshouders 4 rapporten (per kwartaal) voorzien.  

In onderstaande tabel ziet u het aantal periodieke benchmarkrapporten, die door AMCRA werden opgemaakt per jaar, tussen 2014 en 2018.


Aantal periodieke benchmarkrapporten, die door AMCRA werden opgemaakt per jaar, tussen 2014 en 2018