Nieuws

Nieuws

  • by:
  • maart 19, 2019
  • Category: OIE rapporteert over antibioticagebruik in de wereld

De wereldgezondheidsorganisatie voor dieren publiceert haar derde rapport over antimicrobieel middelengebruik bij dieren


De wereldgezondheidsorganisatie voor dieren (OIE – Office International des Epizooties) publiceerde in februari 2019 haar derde rapport over het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren wereldwijd. Dit nieuwe rapport geeft een update van het antibioticagebruik in de wereld en in verschillende regio’s tussen 2015 en 2017 ten opzichte van de biomassa dieren. Het vorige rapport dateert van 2016 en toonde gegevens tussen 2010 en 2015. De OIE verzamelt deze gegevens wereldwijd bij vrijwillig deelnemende landen. Voor de laatste rapportering namen 155 landen deel aan de rapportering ten opzichte van 130 en 146 tijdens de 1ste en 2de rapportering in 2012 en 2015 respectievelijk (n= 181). Dit wijst op een wereldwijd toegenomen bewustzijn van het belang van monitoring van antibioticagebruiksgegevens .

In de Europese Unie is het gebruik van antibiotica als groeipromotor verboden sinds 2006. Dit verbod is echter niet wereldwijd van toepassing. Het OIE rapport toont onder meer een afname in rapportering over het gebruik van antibiotica als groeipromotor (van 60 naar 45 landen sinds de laatste rapportering in 2015). Anderzijds worden colistine en andere kritisch belangrijke antibiotica met de hoogste prioriteit voor de mens, nog steeds voor dit doeleind gebruikt in verschillende delen van de wereld.

Sinds de eerste rapportering zijn er 38 extra landen die een regelgevend kader hebben, dewelke het mogelijk maakt om deze gegevens te verzamelen. Bovendien is er een stijging van 32% in het aantal landen die kwantitatieve data konden bezorgen!

De OIE beveelt landen wereldwijd aan om alle betrokken sectoren, van overheden tot dierenartsen, veehouders, de voedingsindustrie, enz.,  te blijven sensibiliseren om antibioticaresistentie te bestrijden.