Nieuws

Nieuws

  • by:
  • maart 21, 2022
  • Category: Rapportering antibioticumgebruik veehouders

Nieuwe benchmarkrapporten voor pluimvee-, varkens- en vleeskalverhouders


Vanuit Sanitel-Med werden eind februari opnieuw benchmarkrapporten beschikbaar gesteld voor de houders van pluimvee (vleeskuikens en leghennen). Het rapport toont het antibioticumgebruik over de periode van januari 2021 t.e.m. december 2021. Veehouders dienen de resultaten van dit rapport te bespreken met de bedrijfsdierenarts. Samen gaan zij na hoe op het bedrijf het best kan worden gestreefd naar een verantwoord antibioticumgebruik.

Het FAGG plaatst alle bedrijfsrapporten (al dan niet lid van het lastenboek) op de Sanitel-Med applicatie.

In de inleiding van het rapport wordt verwezen naar de gebruikte methodiek. Nieuw hierbij is het vermelden van de reductiepaden voor het gebruik van antibiotica per diersoortcategorie. Dit rapport bevat ook informatie over de aard van de producten die werden gebruikt op het beslag, nl. het totale gebruik per AMCRA kleurcode en per actieve substantie.

Ook vleeskalverhouders kunnen binnenkort vanuit Sanitel-Med een nieuw benchmarkrapport verwachten voor de periode van januari 2021 t.e.m. december 2021.

AB Register bereidt momenteel de rapporten voor voor de varkenssector voor de benchmarkperiode van januari 2021 t.e.m. december 2021.

 

De ‘Eenheid data-analyse antibioticagebruik’ van AMCRA staat in voor de analyse van de in Sanitel-Med en AB Register verzamelde antibioticumgebruiksdata. Centraal in een bedrijfsrapport staat de gemiddelde BD100, een gestandaardiseerde berekening van het antibioticumgebruik in een periode van een jaar en het kengetal waarmee elk bedrijf gebenchmarkt wordt. Zo komen alle bedrijven op een overzichtelijke en vergelijkbare manier te weten hoeveel antibiotica ze gebruiken. Het is de bedoeling dat de veehouders de resultaten van hun rapporten bespreken met hun bedrijfsdierenarts om, indien nodig, naar oplossingen te zoeken om hoog gebruik te reduceren.