Nieuws

Nieuws

  • by:
  • november 13, 2020
  • Category: Rapportering antibioticagebruik veehouders

Nieuwe Sanitel-Med benchmarkrapporten voor varkens- en vleeskalverenhouders


Vanuit Sanitel-Med zijn nieuwe benchmarkrapporten beschikbaar gesteld voor varkens- en vleeskalverenhouders. FAGG plaatst alle rapporten (al dan niet lid van het lastenboek) op de Sanitel-Med applicatie. Het benchmarkrapport wordt beschikbaar gesteld voor de varkenshouders over de periode van juli 2019 t.e.m. juni 2020 en voor vleeskalverenhouders over de periode van juli 2018 t.e.m. juni 2020.

FAGG plaatst alle bedrijfsrapporten op de Sanitel-Med applicatie. Ga daarna naar het tabblad ‘Analyse rapporten’ en geef de nodige selectieparameters in. Een korte uitleg is terug te vinden in de Sanitel-Med snelhandleiding (pg. 12). Vragen of opmerkingen zijn steeds welkom bij Sanitel-Med. 

In de inleiding van het rapport wordt verwezen naar de gebruikte methodiek. Dit rapport bevat ook informatie over de aard van de producten die werden gebruikt op het beslag, nl. het totale gebruik per AMCRA kleurcode en per actieve substantie.

De veehouder dient de resultaten van dit rapport te bespreken met de bedrijfsdierenarts.  In tandem gaan zij na hoe op het bedrijf het best kan worden gestreefd naar een verantwoord antibioticagebruik.

 

Noot:   Analyses zijn sterk afhankelijk van correcte data betreffende de dieraantallen op het bedrijf. In die zin zijn juiste SANITEL gegevens van uitermate groot belang.

In onderstaande figuur de evolutie in de P25, P50 (mediaan), P75 en P90 voor de verschillende benchmarkperiodes voor vleeskalverenhouders:

In onderstaande figuur de evolutie in de P25, P50 (mediaan), P75 en P90 voor de verschillende benchmarkperiodes en per diercategorie voor varkenshouders:

PIGLU: niet-gespeende biggen

PIGLW: gespeende biggen

PIGF: vleesvarkens

PIGB: fokdieren (zeugen en beren)

Huidige aandachts- (groen) en actiewaarden (rood) per diercategorie voor de varkenssector.