Nieuws

Nieuws

  • by:
  • mei 14, 2020
  • Category: Rapportering antibioticagebruik veehouders

Nieuwe Sanitel-Med benchmarkrapporten voor pluimvee-, varkens- en vleeskalverhouders in maart en april


Vanuit Sanitel-Med zijn opnieuw benchmarkrapporten beschikbaar gesteld voor de houders van pluimvee (vleeskuikens en leghennen), varkens en vleeskalveren. Zo krijgen alle veehouders, al dan niet lid van een lastenboek, opnieuw inzage in het antibioticagebruik op hun bedrijf. Veehouders dienen de resultaten van dit rapport te bespreken met de bedrijfsdierenarts. Samen gaan zij na hoe op het bedrijf het best kan worden gestreefd naar een verantwoord antibioticagebruik.

FAGG plaatst alle bedrijfsrapporten op de Sanitel-Med applicatieGa daarna naar het tabblad ‘Analyse rapporten’ en geef de nodige selectieparameters in. Een korte uitleg is terug te vinden in de Sanitel-Med snelhandleiding (pg. 12)Vragen of opmerkingen zijn steeds welkom bij Sanitel-Med. Het bedrijfsrapport bevat informatie over de hoeveelheid en de aard van de producten die werden gebruikt op het bedrijf. Het totale gebruik per actieve substantie, en ook per AMCRA-kleurcode worden hier getoond. In de inleiding van het rapport wordt verwezen naar de gebruikte methodiek.

Pluimvee- en varkenshouders krijgen een overzicht van hun gebruik voor de periode van januari tot en met december 2019. Voor vleeskalverhouders wordt een periode van twee jaar getoond, van januari 2018 tot en met december 2019.

De ‘Eenheid data-analyse antibioticagebruik’ van AMCRA staat in voor de analyse van de in Sanitel-Med verzamelde antibioticagebruiksdata. Centraal in een bedrijfsrapport staat de gemiddelde BD100, een gestandaardiseerde berekening van het antibioticagebruik in een periode van een jaar en het kengetal waarmee elk bedrijf gebenchmarkt wordt. Zo komen alle bedrijven op een overzichtelijke en vergelijkbare manier te weten hoeveel antibiotica ze gebruiken. Het is de bedoeling dat de pluimveehouders de resultaten van hun rapporten bespreken met hun bedrijfsdierenarts om, indien nodig, naar oplossingen te zoeken om hoog gebruik te reduceren.

Recent werd de Visie 2024 voorgesteld, het plan van AMCRA voor een verder gezet antibioticabeleid bij dieren in België na 2020. Eén van de actiepunten binnen het plan is het opstellen van diersoortspecifieke grenswaarden voor laaggebruikers (groene zone), aandachtgebruikers (gele zone) en grootgebruikers (rode zone) op bedrijfsniveau tegen 2024. Deze grenswaarden zullen stapsgewijs worden vastgelegd, waarbij tussentijdse grenzen zullen worden bepaald voor 2022. Door kennisgeving van de gemiddelde BD100 van een bedrijf, via de periodieke benchmarkrapporten komt een veehouder te weten hoe het antibioticagebruik op zijn bedrijf moet evolueren om weg te blijven uit de rode zone.