Nieuws

Nieuws

  • by:
  • maart 19, 2019
  • Category: Reductie antibioticumgebruik

Onderzoek naar effecten van antibioticavrij voeder op gezondheid en groeiprestaties van batterijbiggen en vleesvarkens: verschillen met biggen die wél antibiotica kregen toegediend zijn minimaal


Batterijbiggen werden onderverdeeld in een groep die gedurende de hele batterijperiode antibiotica in het voeder kregen en in een groep met antibioticavrij voeder. Bij ziekte konden dieren individueel behandeld worden met antibiotica. De biggen die antibiotica kregen toegediend, toonden tijdens het eerste deel van de batterijperiode (van 28 dagen tot 60 dagen leeftijd) een hogere groei (p= 0.018: significant verschil) en voederopname (p= 0.048: significant verschil) dan de biggen zonder antibiotica, terwijl de voederconversie gelijk was in de twee groepen (1.48 versus 1.52 voor respectievelijk biggen zonder en met antibiotica). Ook sterftecijfers waren niet verschillend tussen de twee groepen tijdens de batterijperiode (p=0.806: niet significant).

Ondanks de geconstateerde verschillen in groei en voederopname in de batterijperiode toonden de biggen zonder antibiotica gelijke groeiprestaties tijdens de vleesvarkensfase (gemiddelde dagelijkse groei: 865.4 versus 882.2 bij respectievelijk biggen zonder en met antibiotica). Sterftecijfers waren dan wel terug wat hoger bij vleesvarkens die geen antibiotica kregen toegediend, maar de verschillen waren niet significant (p= 0.099).

Biggen die geen antibiotica kregen toegediend in het voeder werden frequenter individueel behandeld tijdens de batterijperiode (25% versus 13.8%; p<0.001: significant), maar dit verschil verdween bij de vleesvarkens (34.1% versus 31.2% van de vleesvarkens respectievelijk zonder en met antibiotica p= 0.406: niet significant).

Gezondheidseffecten werden ook verder opgevolgd in het slachthuis. Longscores en het aantal geslachte varkens met enzoötische pneumonie, pleuritis, APP (Actinobacillus pleuropneumonie) en abcessen werden vergeleken tussen de twee groepen. Scores toegekend aan longen voor pleuritis en enzoötische pneumonie waren niet verschillend voor varkens die wel of niet antibiotica kregen toegediend tijdens de batterijperiode. Ook het % varkens met enzoötische pneumonie, pleuritis, APP en abcessen waren niet verschillend.

De auteurs van deze studie concludeerden dat slechts minimale verschillen te zien waren in gezondheid en groeiprestaties tussen batterijbiggen en vleesvarkens wanneer deze biggen wel of niet antibiotica ontvingen tijdens de batterijperiode. Het niet langer toedienen van antibiotica in voeders voor batterijbiggen kan bovendien gecompenseerd worden door parenteraal antibioticagebruik bij zieke dieren. Maatregelen in het bedrijfsmanagement, zoals dierbezetting, klimaatcontrole, goede hygiëne, enz., kunnen de bedrijfsgezondheid optimaliseren en zo bijdragen aan het minimaliseren van risico’s op ziekte wanneer antibiotica niet langer via het voeder worden toegediend.

Bron: Removing prophylactic antibiotics from pig feed: how does it affect their performance and health? Diana et al., 2019, BMC Veterinary Research 15:67